Lærebøker i hus

Biblioteket er i gang med lærebøker for skoleåret 2015/2016.

  • Av Øyvind Bråten

Vi har fått litt større biceps og litt lengre armer i år også. Alle elever hos oss får låne lærebøker i biblioteket på Rosthaug eller avd. Buskerud. Bøkene er gratis å låne, men de må erstattes hvis de blir ødelagt eller tapt.

Som du kan se i videoen under, er dette nye bøker vi har kjøpt inn for skoleåret 2015/2016. Dette er både utskifting av læreverk og supplementering av bøker som ikke ble levert til sommeren.

Det kommer en egen plan for utlevering av lærebøkene når det nærmer seg, og denne blir publisert på vårt fag på It's Learning (ROVS Bibliotek) og på vår Facebook-side https://www.facebook.com/Rosthaugvgsbibliotek


Publisert 12. august 2015, oppdatert 12. august 2015.