Innlevering av lærebøker

Husk å levere lærebøker. Da slipper du å betale for dem!

  • Av Øyvind Bråten

Drop-in levering på avd. Rosthaug 14. juni - 20. juni.

Drop-in levering på avd. Buskerud 17. juni - 20. juni.

Voksenagronomen har egen avtale.

Bøker som er skadd eller tapt må erstattes! Du har selv ansvar for å få levert innen fristen som er torsdag 20. juni kl. 11:00. Etter denne fristen blir bøkene fakturert og det er for sent å levere.

Boklister finnes her.


Publisert 3. juni 2019, oppdatert 3. juni 2019.