Skolebiblioteket

Velkommen til skolebiblioteket

Bilde tatt 29. november 2019.
Buskerud videregående skole har to bibliotek, ett på avd. Rosthaug og ett på avd. Buskerud. På avd. Rosthaug finner du biblioteket i første etasje i B-fløya, til høyre når du kommer inn hovedinngangen. I tilslutning til biblioteket er det stille lesesal og grupperom. På avd. Buskerud ligger biblioteket i undervisningsbygget. Bibliotekene har et godt utvalg av både faglitteratur, skjønnlitteratur, lydbøker, filmer, spill, tidsskrifter og aviser. Samlingen inneholder også romaner på engelsk, tysk, fransk og spansk.

Utlånstiden er 4 uker for bøker og spill og 1 uke for filmer.

Alle skolens elever og ansatte kan bruke biblioteket. Vi kan anbefale litteratur til skolebruk og fritidslesing. Vi bestiller materiale fra andre bibliotek hvis vi ikke finner det du trenger i vår egen samling.
Lærebøker
Biblioteket har ansvar for utlån av lærebøker. Alle elever mottar bokliste med oversikt over priser og ansvar i løpet av sommerferien.
Du finner oss også på Facebook - følg oss gjerne.  Her finnes informasjon om ting som skjer i biblioteket, samt omtale av nye bøker.
 

Nyheter fra biblioteket