Vurderingsgrunnlag for fastsetting av standpunktkarakter

Her får du vite hva som er viktig for at lærerne skal kunne sette standpunktkarakterer.

  • Så lenge skolene er stengt, skal ikke skolene føre fravær på samme måte som før skolen ble stengt.
  • Faglærer fører DOK10P i fraværssystemet for å holde oversikt over fravær i denne perioden. Det blir satt til «ikke opptelling».
  • Hvis eleven er syk eller ikke kan delta i undervisningen, skal eleven fortsatt melde fra til  kontaktlærer og faglærer.
  • For at faglærer skal få grunnlag til å sette karakter, er det viktig at eleven deltar i den undervisningen som faglærer formidler til eleven.
  • Du som elev må derfor gjennomføre det faglærer legger opp til. Det er viktig at du selv tar kontakt med faglærer dersom du ikke får gjennomført det du blir bedt om. På den måten kan skolen få mulighet til å hjelpe deg med for eksempel tekniske eller praktiske problemer. Har du ikke nett, så skal vi prøve å hjelpe med dette også.
  • Undervisningen foregår nå digitalt, og det du skal gjennomføre kan være mye forskjellig. Eksempelvis: I kroppsøving gjennomføre en styrkeøkt i stua di dokumentert med bilde/logg eller annet. I faget kommunikasjon og samhandling kan du kanskje bli bedt om å skrive en kort logg på at du har gjennomført telefonsamtaler med syke eller eldre hvis faglærer har lagt opp til en slik undervisning. I språkfag kan du bli bedt om å levere en lydfil på Its, eller ha en muntlig dialog på Teams med faglærer. I praktiske fag har du kanskje dokumentert utført oppgave ved at du har tatt bilder før, underveis og etter at arbeidet er ferdig og sender dette til faglærer. Kreativiteten hos lærere og ikke minst blant dere elever er stor og mangfoldig i disse tider.
  • Elevens innlevering av oppgaver og gjennomførte prøver blir også en viktig deltakelse i undervisningen.
  • Faglærer vil følge forskriften om å varsle deg dersom du står i fare for at din lærer ikke har vurderingsgrunnlag i faget, men du har selv ansvar for at læreren skal ha et så godt vurderingsgrunnlag som mulig ved å delta i den opplæring faglærer gir.

Publisert 24. mars 2020, oppdatert 24. mars 2020.