Til deg som skal tilbake på skolen i uke 18

Gode smittevernrutiner skal gjøre elevene og de ansatte trygge.

Fra og med mandag 27. april åpner vi skolen for elever på yrkesfag Vg2, som har behov for tilgang til verksted eller spesielt utstyr. Opplæring som ikke krever spesielt utstyr eller lokaler, fortsetter som hjemmebasert digital opplæring. 

Vi vil følge Utdanningsdirektoratets smittevernveileder for ungdomsskoler og videregående skoler.

På Viken fylkeskommune sine nettsider leser du mer om smittevernhensyn på skolen og på bussen, og der finnes info om når du ikke skal komme på skolen.

Her kan du lese vår tidligere sak om hvilke klasser som skal tilbake i uke 18.


Publisert 24. april 2020, oppdatert 24. april 2020.