Realfagslærer hos oss?

Vil du jobbe med matte og naturfag på Buskerud vgs? Vi har en fast undervisningsstilling ledig! Søknadsfristen er 27. januar.

Stillingsbeskrivelse

Til våre elever søker vi lærer innen matematikk og naturfag i inntil 100 % fast stilling, og det kan bli behov for vikar i sykevikariat i 80-100 % stilling ut skoleåret i samme fag. Den som tilsettes, vil få en variert og spennende stilling med undervisning i ulike utdanningsområder.

Stillingene er ledige fra 1. februar.

Kvalifikasjoner
Den som tilsettes må ha relevant undervisningskompetanse gjerne på masternivå, men min. 60 studiepoeng innen de fagene det skal undervises i. Som faglærer ved skolen, må en kunne påregne å få funksjon som kontaktlærer. For fast tilsetting i undervisningsstilling, kreves det praktisk pedagogisk utdannelse (PPU) eller annen godkjent pedagogisk utdannelse.

Vi ser etter deg som

- Er trygg og troverdig i rollen som lærer
- Er selvstendig og initiativrik
- Har gode samarbeidsevner
- Er god på å skape relasjoner med elevene og kollegaer
- Er en lærer som har eleven og elevens læring i fokus
- Kan beherske IKT som arbeidsverktøy, da skolen bruker digital læringsplattform

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi kan tilby

- Stabile lærekrefter og høy faglig kompetanse
- Engasjerte kollegaer og elever
- Gode forsikrings- og pensjonsordninger
- Et arbeidsmiljø som setter pris på spontanitet, idérikdom og engasjement

Tilsettingsvilkår

Lønn og arbeidsvilkår i tråd med det til enhver tid gjeldende lov- og avtaleverk.
For ansettelse i skolen og tannhelsetjenesten kreves at gyldig politiattest av nyere dato framlegges før tilsetting, jf. Opplæringsloven og Helsepersonelloven.

Annet

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli gjort offentlig, selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. I slike tilfeller blir søker varslet og får mulighet til å trekke søknaden.
Aktuelle kandidater blir kontaktet for intervju. Til intervjuet ber vi deg ta med bekreftede kopier av vitnemål og attester/originale dokumenter. Det tas forbehold om endringer i tilsettingsbehovet fram til tilsetting skjer.
Vi ønsker mangfold i fylkeskommunen og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne eller nasjonalitet.

 

Søknaden sendes til grete.s...@bfk.no

Søknadsfrist 27.01.2020

Kontaktpersoner

  • Nina-Irén Røste, Administrasjons- og personalleder/opplæringsleder, tlf: 32 22 21 22, mobil: 41551550, nina-ire...@bfk.no
  • Øystein Fidjestøl, opplæringsleder, tlf: 32 22 21 19, mobil: 93 41 60 14, oystein.f...@bfk.no

Publisert 17. januar 2020, oppdatert 17. januar 2020.