Ny konstituert rektor på Buskerud videregående skole

Etter nesten 10 år som skolens rektor, ønsker Knut Erik Hovde å bruke kompetansen sin på andre områder som er viktige for utdanningsfeltet i Viken fylkeskommune.

Etter nesten 10 år som skolens rektor, ønsker Knut Erik Hovde å bruke kompetansen sin på andre områder som er viktige for utdanningsfeltet i Viken fylkeskommune. Han går derfor over i ny stilling etter påskeferien.

Buskerud videregående skole har vært en fantastisk arbeidsplass med mange gode medarbeidere, og han er svært stolt over hvilken utvikling man sammen har fått til ved skolen i disse årene.

Ann-Mari Henriksen konstitueres som rektor fra 15. april og ut skoleåret (t.o.m. 31. juli). Henriksen kommer fra rektorjobben ved Åssiden videregående skole. Hennes brede kompetanse og erfaring innen veiledning og skoleutvikling vil være et særskilt viktig bidrag til ledergruppas videre arbeid for å gjøre Buskerud videregående skole til en best mulig skole for elever og ansatte.


Publisert 14. april 2020, oppdatert 14. april 2020.