Lærte om krigen på tysk

Elevene i Tysk 2 har hatt et tverrfaglig historie- og språkprosjekt om 2. verdenskrig. Læreren mener tida var moden nå i 2019.

  • Av Ingvild Stegane Strandbråten

Utgangspunktet var et kapittel læreboka Ankunft 2: «Krieg». Her er det flere tekster om krig, for det meste 2. verdenskrig. Elevene ble delt inn i fire grupper:

1: om tida fra Hitlers maktovertakelse 1933 til krigsutbruddet 1939

2: om Tyskland på offensiven 1939 – 1942

3: om Tyskland på defensiven og til nederlag 1943 – 1945

4: om Norge og Tyskland 1940 – 1945: krig og okkupasjon.

Hver gruppe lagde en Power point-presentasjon som de framførte, og utskrifter henger nå på oppslagstavla i klasserom A224.

- Det hjelper å ha om noe spennende når vi skal lære tysk, sier flere av elevene på A224. 

Kan vekke negative reaksjoner

Tysklærer Øivin Moen sier at emnet er vanskelig på mange måter.

- Kombinasjonen tysk og 2. verdenskrig er problematisk fordi det kan vekke negative reaksjoner til faget tysk, til tyskere og Tyskland. Derfor har jeg ikke hatt gruppearbeid om dette før. Men nå tenkte jeg at krigen ligger såpass langt tilbake i tid at elevene ikke klandrer dagens Tyskland og tyskere for det som skjedde for cirka 80 år siden. Dessuten er det slik at ingen slipper unna sin historie, om den er aldri så grusom. Og tyskerne har vel lært av det som den gang skjedde, sier Moen.

Lettere å forstå

Neste år skal elevene lære mer om 2. verdenskrig i historietimene. Nå har de kanskje fått et lite forsprang og en forsmak på det som kommer.

- «Dette må ikke skje igjen», sies det. Vårt bidrag kan være å gi elevene kunnskap om det som skjedde. Dermed kan de lettere forstå det, og forhåpentligvis kjempe mot diktatur, krig og nazisme, og for demokrati og fred seinere i livet, håper Moen som synes prosjektet har vært givende og interessant.

Også elevene er fornøyde, og de forteller at de ikke har noen problemer med å skille mellom Tyskland og tyskere under 2. verdenskrig og Tyskland og tyskere i dag.

- Vi kan jo ikke holde dagens tyskere ansvarlig for det forferdelige som skjedde. Dette er historie, og vi må vite noe om det, sier de.


Publisert 25. november 2019, oppdatert 25. november 2019.