Skolen åpner for noen VG2-yrkesfagklasser. Her kan du lese om hvem som skal tilbake på hvilket tidspunkt.

Oppdatert 22. april.

Det er kun klasser som er helt avhengige av verksteder og utstyr som de ikke har hjemme for å gjennomføre opplæringen som skal tilbake til skolen fra uke 18. Hos oss gjelder dette følgende klasser:

 • Anleggsgartner- og idrettsanleggsfag (2AIA) – er ute i praksis, skal ikke inn i skolen på tre uker. 
 • Landbruk og gartnernæring (2LGA) – flytter inn på internat tirsdag 28.4. Oppstart undervisning onsdag 29.4.
 • Heste- og hovslagerfag (2HHA) –flytter inn på internat onsdag 29.4. Oppstart undervisning torsdag 30.4.
 • Kokk- og servitørfag (2KSA) – Kommer på tirsdag 28.4. Skal ha undervisning på Rosthaugsida på A117. 
 • Elenergi (2ELA): undervisning i hel gruppe onsdag-torsdag og fredag fra kl. 08.00.
 • Kjøretøy (2KJA): undervisning inne på skolen onsdag, torsdag og fredag fra kl. 08.00. De første 2 ukene blir det kun 4-6 elever inne på skolen, da de andre har praksis ute i bedrift.
 • Arbeidsmaskiner (2AMA): Undervisning inne på skolen mandag, torsdag og fredag, hele klassen inne.
 • Byggteknikk (2BYA): Undervisning inne på skolen mandag, torsdag og fredag. Her blir det trolig løst ved at halve klassen er inne på verkstedet og andre halvdel jobber på garasjeprosjekt.

Elevene har god dialog med sin kontaktlærer som gjør ytterligere avklaringer direkte med dem. Evt. spørsmål fra foresatte til elever <18 år rettes også til kontaktlærer. Merk at alle har fri fredag 1. mai.  

Hvilke klasser skal ikke tilbake til skolen i denne omgangen?

Det er noen klasser som ikke er helt avhengige av verksteder for å gjennomføre opplæringen og de skal ikke tilbake til skolen i denne omgang. Følgende klasser skal fremdeles ha all undervisning digitalt:

 • 2BUA    Barne- og ungdomsarbeiderfag
 • 2HFA     Helsearbeiderfag
 • 2SSA     Salg, service og sikkerhet

Hva med skoleskyss?

Skoleskyss går som normalt fra og med mandag 27. april 2020. Busselskapet har ansvar for at transporten gjøres i tråd med myndighetenes smitteverntiltak. Elevene oppfordres likevel til selv å passe på å holde god avstand til andre.

Fellesfag er digitale fremdeles

Alle fellesfag og teorifag skal fremdeles gjennomføres digitalt. Merk at det kan bli endringer fremover både i elevenes timeplaner og hvilke grupper som skal ha deler av opplæringen i skolens lokaler. I så fall vil vi informere godt om dette.

 

 


Publisert 22. april 2020, oppdatert 22. april 2020.