Grønne transportideer

Din reise til vinterferie på Norefjell i 2040 kan allerede være bestemt. Våre elever fikk være med på workshop på Norefjell.

  • Av Jørn-Are Longfjeld

Elever fra Service og samferdsel og elever fra entreprenørskapsfaget på Studiespesialisering deltok onsdag 19. februar på en workshop om «grønn og sømløs mobilitet for besøkende og fastboende i Krødsherad kommune».

Bærekraftige løsninger

Arrangør for workshopen var Design og arkitektur Norge, Innovasjon Norge og Krødsherad kommune. Elevene fikk innsikt i problemstillingene og behovene til kommunen i fremtiden, og sammen med over 100 andre deltakere fikk de komme med ideer om gode, bærekraftige løsninger innen transport og mobilitet for besøkende og fastboende.

Gode læringsarenaer

Service og samferdsel og entreprenørskapsfaget forsøker å flytte mye av undervisningen fra klasserommet og ut i alternative opplæringsarenaer. Denne uka har vi vært på bedriftsbesøk, på workshop og vært dommere på entreprenørskapsmesse. Fredag har alle elever praksisjobb i bedrift. Dette er gode læringsarenaer som gir god kvalitet på opplæringen!

Les mer om innovasjonskonkurransen .


Publisert 20. februar 2020, oppdatert 20. februar 2020.