Foreldremøte 29. august

Vi ønsker at alle foreldre og foresatte deltar på foreldremøte 29. august, der det blant annet blir foredrag ved ekteparet Bratland.

Møtet starter klokka 18.00 i Modumhallen. Det blir foredrag ved Mona og Arne Bratland i hallen i Åmot, og deretter klassevise foreldremøter på våre to undervisningssteder.

Dette er obligatorisk for foreldre/foresatte på vg1 og vg2. Foreldre/foresatte på vg3 oppfordres også til å komme.

Rektor Knut Erik Hovde forteller at rus et fokusområde ved skolen vår.

- Det er derfor viktig for oss at alle foresatte deltar på foredraget med ekteparet Bratland.

De opplevde alle foreldres mareritt da sønnen døde etter han prøvde det narkotiske stoffet MDMA for første gang.

Skolen har et tett samarbeid med politiet om forebyggende arbeid for å ivareta et godt og trygt skolemiljø for alle elever og tilsatte på skolen, der nettopp det rusforebyggende er et viktig punkt.

Velkommen til foreldremøte torsdag 29. august!

Se invitasjon.


Publisert 12. august 2019, oppdatert 13. august 2019.