Fakturaer til elevene

Ved overgang til Viken vil elever og foresatte nå merke nye faktureringsrutiner.

Alle fakturaer som tidligere gikk til foresatte, vi nå gå til eleven selv. Viken sender faktura, hvis mulig, digitalt. Det vil si at elever vil få regning i Vipps, digipost, epost, eller som siste løsning, pr. post hvis det ikke er match med noen av de elektroniske løsningene. Viken opererer med 16 dagers forfall, og kun en purring før inkasso.

Vi har prøvd å ta dette opp med økonomi i Viken, men har hittil ikke møtt noen forståelse for at vi ønsker å fakturere til foresatte.


Publisert 11. februar 2020, oppdatert 11. februar 2020.