Digital opplæring – hva betyr det for deg som elev

Slik gjør vi det når vi skal ha digital opplæring.

  • Alle elever og foresatte varsles via sms, og oppdatert informasjon legges ut på It’s Learning Elevinfo og skolens hjemmeside. Ansatte får informasjon på e-post og Sharepoint.
  • Elever som har behov for å hente nødvendig utstyr (pc/lærebøker) på skolen, kan ringe eller sende SMS for avtale. På Buskerudsida: tlf. 92018236. På Rosthaugsida: tlf. 90870324 eller 93416014.
  • Vi følger vanlig timeplan for elever/lærere. Sjekk It’s Learning ved timestart.
  • Elever som evt. ikke har ordinær nett-tilgang hjemmefra må melde fra om dette til sin kontaktlærer, slik at det kan gjøres tilpasninger for disse.
  • Lærere kommuniserer digitalt med elevene, og det må gis tydelig informasjon via It’s Learning om hvordan undervisningen skal foregå. Her er det mange ulike muligheter, og hver enkelt faglærer vurderer hva som er mest hensiktsmessig i faget.
  • All informasjon angående undervisning og vurderinger får du via It’s Learning fra faglærer.
  • Spørsmål angående fag rettes til faglærer. Andre spørsmål rettes til kontaktlærer.

Publisert 13. mars 2020, oppdatert 13. mars 2020.