Det blir delvis åpning av skolen 27. april. VG2 yrkesfag skal delvis tilbake.

Oppdatert 19. april.

Myndighetene har bestemt at elever i yrkesfag på VG2 og VG3 skal få opplæring på skolen i de fagene som tilgang til verksted og utstyr er nødvendig. Smittevernhensyn skal selvsagt ivaretas. Begrunnelsen er at disse elevene er helt avhengige av verksteder og utstyr som de ikke har hjemme for å gjennomføre opplæringen. I praksis betyr dette at skolene skal gi denne elevgruppen tilgang til verksteder og gi programfagopplæringen på skolen. Fellesfagene skal fremdeles gjennomføres digitalt.

- I neste uke kommer myndighetene med en veileder for smittevern for skolene. Her vil vi få konrekte retningslinjer for hvordan vi kan drive forsvarlig opplæring, disse retningslinjene er ventet 21. april. Vi har stor forståelse for at elever og foresatte nå har mange spørsmål og kommer tilbake med mer konkret informasjon, forteller konst. rektor Ann-Mari Henriksen.

Noen avklaringer:

  • Opplæring i bedrift: Det er allerede en del elever som har opplæring i bedrifter og virksomheter. Denne ordningen vil fortsette. Forutsetningen er at eleven (og foresatte dersom eleven er <18 år), skolen og bedriften finner det forsvarlig, og smittevernhensyn er ivaretatt.
  • Muntlig og praktisk eksamen: Vi kommer tilbake til saken når vi vet om noen eksamener skal gjennomføres.
  • Transport: Busselskapet skal ivareta hensyn til smittevern under transport av elever.
  • Internatet: Drift av internatet skal vurderes spesielt, det i samarbeid med skoleeier.

Fremdeles hjemmeskole for de fleste

- Inntil videre vil dermed de fleste elevene på Buskerud vgs fremdeles motta digital undervisning. Det er imidlertid regjeringens klare målsetting at alle elever skal tilbake før sommerferien. Hvilke grupper det gradvis åpnes opp for, vet vi ikke enda. Det vil dessverre ikke bli gjennomført fysiske avslutningsarrangementer våren 2020, ei heller den tradisjonelle vitnemålutdeling for VG3, avslutter rektor Ann-Mari.

Mer informasjon?

Skolens hjemmeside vil bli oppdatert når veilederen er klar. På Utdanningsdirektoratets hjemmeside kan du finne oppdatert nasjonal informasjon om drift av skolene i koronatiden, disse sidene blir stadig oppdatert: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/

 

 


Publisert 19. april 2020, oppdatert 19. april 2020.