Covid 19-tiltak på skolen

Vi er i gang for fullt, og det er gledelig å se elevene på skolen. I disse tider har vi mange tiltak som elever og ansatte forholder seg til.

Udirs smittevernveileder for videregående skole gir regler for håndtering av smittevern.

På Buskerud vgs. settes disse tiltakene i verk:

1. Elever får smittevernopplæring første dag. Film om smittevern og eller smittevernguiden brukes som grunnlag.

2. Elever og ansatte med symptomer på luftveisinfeksjoner møter ikke på skolen. De skal være symptomfrie ett døgn. Personen sendes/reiser hjem med ikke-offentlig transport dersom symptomene oppdages på skolen. Kommunehelsetjenesten beslutter videre tiltak dersom dette oppstår. Det er karantene for person der nær familiemedlem har Covid-19.

3. Hyppig håndvask: I hvert klasserom er det vask med såpe og tørkepapir. Elevene skal minst vaske hendene når de kommer inn i klasserommet. I rom uten vask er det satt ut flasker med antibac. For at antibac skal virke, må hendene være synlig reine før antibac påføres.

4. Elever og ansatte skal vaske hender:

•            Før man drar hjemmefra og når man kommer hjem

•            Når man kommer til skolen

•            Ved bytte av klasserom

•            Etter hosting/nysing

•            Etter toalettbesøk

•            Før og etter måltider

•            Etter man kommer inn fra uteaktivitet

•            Etter kontakt med dyr

•            Ved synlig skitne hender

5. Hostehygiene: Elevene får opplæring i smittevern første skoledag etter åpning. Her lærer de også hostehygiene. Dette følges opp av voksenpersonell i de enkelte situasjonene. Tørkepapir brukes ved hosting. Det er tilgjengelig i klasserom og på toalettene.

6. Reingjøring: Skolen har forsterket reinhold i henhold til smittevernguidens bestemmelser. I tillegg legges det til rette for at elev som kommer til nytt klasserom i løpet av dagen, vasker hele pultflaten og stol der man tar på stolen. Vaskemiddel settes ut i klasserommene som brukes av flere elevgrupper gjennom dagen.

7. Avstand: Klasserommene rigges med avstand mellom pultene slik at avstanden mellom personene som sitter ved pultene, er 1 meter mellom personene i ytterkant. Det anlegges markeringer som f.eks. metersmarkering i gulvet, midtmarkering i ganger og i trapper og plakater med påminnelse om å holde metersavstanden. Ansatte må rettlede elever med å holde riktig avstand dersom de ser brudd på dette.

8. Alternerende dager og nettundervisning: Dette settes i verk dersom det er vanskelig å overholde undervisning etter gjeldende smittevernregler.

9. Større lokaler tas i bruk der det er flere enn 20 personer i gruppene. Gruppene har inntil 30 personer.

10. Ringeklokke koples ut slik at pauser kan tas på andre tidspunkter enn der det er friminutter.

11. Man bruker ulike innganger til skoleanlegget.

12. Det begrenses tilgang til fellesområder som kantine og stoler i ganger.

13. Elever holder seg til den delen av skoleanlegget der undervisningen foregår.

14. Medbrakt lunsjmat spises ved elevens pult.

15. I kroppsøving og idrettsfag får ikke elevene tilgang til garderobe og dusj. Program legges opp i henhold til disse rammene.

16. Bibliotekdrift legges opp i henhold til generelle smittevernregler og håndhever spesielle tiltak for utlån med karantene for utlånt materiell på minst ett døgn.

17. Elever og ansatte i risikogruppa tilpasser sin deltakelse etter sakkyndige uttalelser, f.eks. legemelding. Det tilrettelegges for disse personene.

 

Vi håper med dette at vi kan holde Covid-19 unna skolen så lenge som mulig.


Publisert 13. mai 2020, oppdatert 13. mai 2020.