Avlyser muntlig eksamen

Muntlige, muntlig-praktiske og praktiske eksamener for elever avlyses denne våren. Privatister skal imidlertid gjennomføre eksamen.

Alle som har meldt seg opp til eksamen som privatist i vår, skal gjennomføre eksamen. Både skriftlig og/eller muntlig. Skulle man være syk på eksamensdagen, så skal man være hjemme og ringe lege for dokumentasjon.

Alle eksamener for elever - både skriftlige, muntlige, muntlig/praktiske og praktiske (tverrfaglige) eksamener - er avlyst.

Det betyr at det kun vil være standpunktkarakterer for elever som kommer på vitnemål og kompetansebevis fra denne våren. Det gjør det nesten enda viktigere å jobbe med sine fag med sin lærer slik at standpunkt blir riktig og så god som mulig. Dette betyr også at standpunktkarakter ikke vil bli satt før etter 10. juni. Det er bare å brette opp ermene for å skaffe seg en riktig og god standpunktkarakter!

Kravet om at alle fag må bestås, er der fortsatt - det er det ingen endring på.


Fra viken.no:

Kunnskapsdepartementet informerer om avlysningen i en pressemelding tirsdag ettermiddag.

Fra før av er alle skriftlige eksamener i videregående skole avlyst.

Ikke kapasitet

Hovedgrunnen for å avlyse muntlig eksamen er å legge til rette for gjennomføring av privatisteksamen denne våren, noe som er i tråd med rådene fra fylkeskommunene.

Fylkeskommunene har vært tydelige på at det vil være vanskelig å gjennomføre både eleveksamen og privatisteksamen. De har verken lokaler eller eksamensvakter til å gjøre begge deler parallelt.

Vitnemål med standpunktkarakterer

Elevene får fullverdig vitnemål selv om skriftlig eksamen er avlyst. I vitnemålet vil det stå at eksamen var avlyst. Dette har ikke konsekvenser for inntak til høyere utdanning. Elevene må bestå alle fagene for å få vitnemål.


Publisert 21. april 2020, oppdatert 23. april 2020.