Vil du være lærer på naturbruk?

Vi har ledige vikariater i undervisning innen husdyr og planteproduksjon og anleggsgartner.

Er du opptatt av landbrukets utvikling i Norge? Ønsker du å være med på å utdanne fremtidens forvaltere av Norges ressurser? Da kan du være den rette for denne stillingen!

Buskerud vgs. har ledig vikariater som faglærer i inntil 140% for skoleåret 2019-2020. Vikariatene er i hovedsak fordelt med undervisning innen husdyr og planteproduksjon (100%) og anleggsgartner (40%).

Buskerud Fylkeskommune satser stort på naturbruk for fremtiden på Buskerud videregående skole, hvor vi er en sentral aktør i fylket innen naturbruksutdanning. Vi jobber med å videreutvikle og fremtidsrette utdanningen.

Noe som frister deg? Vil du være med på å påvirke denne utviklingen? Se stillingsutlysningen her

Saueslipp


Publisert 21. mai 2019, oppdatert 14. juni 2019.