Velkommen til åpen dag!

Onsdag 27. mars åpner vi dører, klasserom og avdelinger for elever på 9. trinn. Velkommen!

Årets praksisdager er over, og vi håper det var fine og interessante dager for 10. klassingene! 

Se vår brosjyre (vi beklager at det gamle skolenavnet er brukt).


Publisert 8. mars 2019, oppdatert 14. juni 2019.