Utplassert i Tyskland

De murer, mekker og sveiser i Tyskland. Vi har for tida elever utplassert på samarbeidsskolen BBS2 Gifhorn.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com
  • Av Nils-Anders Tangen

Nok en gang er vg2 byggteknikk, vg2 kjøretøy og vg1 TIP på tur til samarbeidsskolen vår BBS2 Gifhorn i Tyskland.

14 elever fra byggteknikk er utplassert i skolens murerhall og skal mure et hus på 5x3 meter.  

To elever på kjøretøy er ute på bilverksteder.

Tre elever på vg1 TIP er på mekanisk sveiseverksted.

Prosjektet varer i 14 dager.


Publisert 26. mars 2019, oppdatert 14. juni 2019.