Mer melk og flere kuer

Det blir ikke stille i fjøset på Buskerud vgs. Nå har politikerne bestemt at det blir større fjøs, flere kuer og mer melk enn først vedtatt.

  • Av Ingvild Stegane Strandbråten

Mandag vedtok et enstemmig hovedutvalg for utdanningssektoren i Buskerud at det blir mer liv og flere dyr på Buskerud vgs! Hurra!

Melkekvoten på 80 tonn fra Ål vgs., avd. Lien blir overført til oss, og dermed øker buskapen fra opprinnelig vedtatt 38 kuer til 47 kuer.

Det skal være en «fremtidsbasert, oppdatert og kvalitativt god landbruksopplæring». Fjøset skal være for konvensjonell drift med melkeproduksjon og sau, og det dimensjoneres for produksjon av 347 900 liter melk i året og for inntil 75 vinterfôra sau. Målet er at fjøset er ferdigstilt i september 2021.

I vedtaket heter det også at «Det etableres et eget fagråd ved skolen for samarbeid med næringen og fagmiljøer for å videreutvikle kvaliteten i opplæringstilbudet, og for samarbeid med næringen om utstyr og tjenester som skolen selv ikke disponerer.».

Den totale kostnaden på bygget økes fra 38 til 48 millioner kroner. I tillegg til dette, er det bevilget drøyt 5 millioner kroner til innkjøp av dyr og utstyr.

Her kan du lese hele vedtaket.


Publisert 20. juni 2019, oppdatert 20. juni 2019.