Hva vil du bli?

Det blir yrkes- og utdanningsmesse 15. januar. Her kan du også lære om skolens og foreldrenes rolle i influencernes tidsalder.

Det er snart tid for den lokale og årlige yrkes- og utdanningsmessa. Modum Rotary, kommunene Krødsherad, Modum og Sigdal og Buskerud vgs. er arrangører.

Våre Vg1-elever med foresatte starter med informasjon på Buskerud vgs. (avd. Rosthaug, Jellumveien 1). Foreldre og foresatte er viktige når ungdommene skal velge utdanning og yrke og bør derfor også delta på arrangementet.

Kl. 18.00: Informasjonsmøte for alle vg1-elever med foresatte. Oppmøte på Buskerud vgs., avd. Rosthaug i Jellumveien 1.

Det blir et foredrag for yrkesfagelevene og foresatte som har temaet: Fagopplæring og veien videre. Tiden deles mellom en representant fra et opplæringskontor og en fra Fagskolen på Kongsberg. Den første forteller om læretiden, den andre om videreutdanning for elever med fagbrev eller påbygg. På fagskolene tar du høyere yrkesfaglig utdanning på nivå over videregående opplæring. Utdanningen gir kompetanse som kan tas i bruk direkte i arbeidslivet.

Kl. 19.00: Alle elever med foresatte går til yrkes- og utdanningsmessa på Søndre Modum ungdomsskole (naboskolen).

Kl. 19.30: Foredrag: «Skolens og foreldrenes rolle i influencernes tidsalder» ved Ann Elisabeth Gunnulfsen, tidligere lærer og skoleleder i Modum.

Kantina på SMU vil være åpen for salg av mat/drikke.

NB! Deltagelse for vg1-elevene er obligatorisk.

Se invitasjon.

Bilder fra yrkes- og utdanningsmessa i 2018.


Publisert 22. desember 2018, oppdatert 14. juni 2019.