Husdyrhelg

Helga var full av ull, slakt, avl og nye fjøs. Voksenagronomen har hatt samling, og temaet var husdyr.

  • Av Elin Bergerud

Helgen 16. til 18. november var det på nytt helgesamling for voksenagronomklassen. Tema for helgen var husdyr. 

Klipping etter avliving

Fredagen startet vi med besøk hos Nortura (Gilde) på Gol i Hallingdal. Her var vi så heldige at vi fikk se slakting av både sau og storfe. Vi fikk en innføring i hvordan man klassifiserer slakt og hvilke rutiner slakteriet har for håndtering av dyrene i forkant av slaktingen. Mattilsynet var til stede under hele prosessen. Nortura på Gol var første slakteri i verden som startet med klipping av sau etter avliving for å redusere stress hos dyrene. Det var interessant å se hvordan denne klippingen foregikk. 

Klassifisering av ull

I tillegg fikk vi omvisning på Norilia, et datterselskap av Nortura, som håndterer ull. Norilia på Gol er landets største ullmottak, og håndterer ull både fra dyr på slakteriet, men tar også imot ull fra sauebønder innenfor en stor omkrets. Ull klassifiseres svært ulikt, avhengig av farge, spenst og hvor vidt det befinner seg vegetabiler, dvs. barnåler, halm, sagflis, etc. i ulla.

Fjøs av heltre

Lørdagen startet med et besøk hos Rolf Helge Lian som driver med melkekuer i Nore. Rolf Helge bygger nå nytt fjøs med melkerobot. Fjøset bygges i heltre noe som gir en veldig god atmosfære og godt lys i fjøset. Formålet med å bygge i tre var å utnytte en fornybar ressurs. Det var også planlagt å legge inn en funksjon på tankrommet som overfører varmeenergien som dannes ved nedkjøling av melka, til oppvarming av varmtvannet.

Det gamle fjøset på gården var et båsfjøs fra 1968 med plass til tolv kuer. Det nye fjøset var dimensjonert til ca. 23 kuer. Rolf Helge sa at mange som bygger nytt kufjøs i dag belager seg på langt flere kuer enn han selv, men at det var et mål å ikke ha flere kuer enn han hadde areal og kvote til.   

Avlsarbeid

Seinere samme dag dro vi til John Bergerud og Grethe Ringdal som driver med sau og ammeku på gården Nordre Borge. Her fikk vi omvisning i sauefjøset som er et visningsfjøs, dvs. at bønder og andre interesserte kan komme og se hvordan fjøset er bygget og innredet. Fjøset rommer ca. 250 sauer og er bygget i slipplaft, en byggemetode som får fjøset til å se laftet ut. John og Grethe driver aktivt avlsarbeid på sau og er med i en værring, et værsamarbeid med flere sauebønder i bygda. I tillegg utfører de en del inseminering selv, noe som gjør det lettere å få tak i gener fra hele landet, siden det ikke er lov å frakte sau på tvers av fylkesgrenser. Inseminering av sau er spesielt aktuelt dersom man driver med andre raser enn den vanlige NKS (norsk kvit sau).

Siden Grethe tidligere har jobbet som rådgiver for husdyrkontrollene, fikk vi en god innføring i bruk av både sauekontrollen og storfekjøttkontrollen. Innføringen foregikk i fjøsets vaktrom, som er innredet med både kjøkken og fjernsyn, godt egnet til fremvisning for en mindre gruppe. John og Grethe er også svært engasjert i gjeterhund og understreket viktigheten av gode gjeterhunder i arbeidet med sauen.

Trygge dyr

Søndagen besøkte vi Runar Bakke på Bakke Charolais i Skotselv. Runar driver aktivt avlsarbeid på rasen Charolais, og har drevet i over tjue år med dette. Som en følge av avlsengasjementet sitt har han sittet både i det lokale avlslaget og i tillegg vært leder for TYR, avlsorganisasjonen for ammekuprodusenter i både Vestfold og Buskerud. Runar fortalte oss hvordan årshjulet foregår i produksjonen hans, og at han er svært opptatt av å kunne håndtere dyrene på en trygg måte. For å få til dette best mulig, bruker han mye tid med dyrene mye under de tre fasene i livet hvor dyret er mest mottakelig for oppmerksomhet og omgang med mennesker; som spekalv, som nyseparert fra moren og som førstegangskalvende.

Snille okser

Runar driver hovedsakelig med produksjon av livdyr, dvs. både hunndyr og hanndyr som selges til videre avl i stedet for til slakt. Derfor er det viktig for Runar å drive reinraset avl, og samtidig viktig å være nøye med smitteforebyggende tiltak i besetningen. Runar var også veldig opptatt av at oksene han avler og som skal selges som avlsokser, må være snille. Okser med utagerende oppførsel ble slaktet.

Søndag ettermiddag dro vi tilbake til skolen og oppsummerte helgens besøk. Det var en sliten, men fornøyd gjeng som forlot skolen søndag kveld.


Publisert 27. november 2018, oppdatert 14. juni 2019.