Stort eller smått

Hvis molekylene i et glass vann var smultringer, og vi la dem i et lag rundt jorden, ville laget bli minst 10 km tykt. Kjemielevene beretter.

Skrevet av kjemielevene i kjemi 1 og faglærer Jørund Øvergaard.

Trykket i spalten "Stort og smått fra studiespesialisering" i Bygdeposten 9.11.17.

Atomer er naturens byggesteiner, og kjemi handler om hvordan disse atomene danner stoffer som vi ser rundt oss. Disse stoffene kaller vi molekyler, og de er i alt du ser rundt i verden.

Et glass med vann…

For eksempel er vann et molekyl. Vannmolekylet, eller H2O, drikker du hver dag - og du dør uten vann. Kroppen din består av cirka 70 prosent vann.

Men har du noen gang tenkt på hvor lite et Vann egentlig er? Eller hvor mange Vann som er i et glass med Vann? Eller i en flaske mineralvann?

I et glass vann på cirka 2 dl er det cirka 11x6.022x1023 vannmolekyler.

11x602200000000000000000000

Hvor stort er egentlig det?

Smultringer og Bygdepostener

Hvis molekylene i et glass vann var smultringer, og vi la dem i et lag rundt jorden, så ville laget bli minst 10 km tykt.

Hvis molekylene i et glass vann var Bygdepostener, og vi la disse i en stabel, så ville stabelen bli så høy at lyset ville brukt over 100 000 år på å tilbakelegge samme strekning.

Hadde vannmolekylene vært basketballer, så hadde du hatt nok basketballer til å lage jorden over 10 ganger av basketballer.

Om du når du ble født, fikk like mange øre som det var molekyler i vannglasset mor drakk like etter fødsel, og du da brukte 1 million i sekundet, fra ditt første sekund til du døde som 100-åring, ville du fortsatt hatt 99,99 prosent av pengene igjen.

Hadde du hatt like mange celler blod, som det er vannmolekyler i vannglasset, så ville du hatt mer blod enn det finnes i alle mennesker på jorden.

Naturens finmekanikk

Så neste gang du sitter der, og tar en slurk med vann, dvel litt over hva du gjør og hvor lite det du egentlig heller i deg er. Hvor fin mekanikken i naturen må være, og hvor små stoffene vi omgir oss med, faktisk er.

I kjemien ser vi på disse utrolig små atomene og molekylenes måte å forholde seg til hverandre på, da det er med på å bestemme hvordan noe foregår i naturen og i kroppene våre.

 

Om du vil lese flere elevtekster som har vært publisert på bygdeposten,no, har vi samlet dem her.


Publisert 9. november 2017, oppdatert 9. november 2017.