Spennende historieprosjekt

Norge i mellomkrigstida hadde mye å by på. Det har Anne Line og resten av gjengen i 3MKA funnet ut i sitt historieprosjekt.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Skrevet av Anne Line Ovnan Fjeldstad, 3MKA.

Trykket i spalten "Stort og smått fra studiespesialisering" i Bygdeposten 1.3.18.

Vi på vg3 medier og kommunikasjon har nettopp gjennomført en spennende oppgave i historiefaget; hvordan var det å leve i Norge for 80-90 år siden, i mellomkrigstida? Vi jobba i fem grupper, og resultatet ble presentert muntlig og med en collage for hver gruppe.

Vin og medier

Gruppe 1 presenterte brennevinsforbudet som varte fra 1916 til 1926, og konsekvensene av dette. Vi fikk høre om grunnleggelsen av Vinmonopolet i 1922, som opprinnelig bare solgte vin, og derfor har fått navnet det fremdeles har i dag. Gruppa tok også for seg forskjellige former av tobakk. Holdninga til tobakk var en helt annen den gang enn den er nå i dag.

Den andre gruppa tok for seg mediene: aviser og ukeblader, radio og radiosendinger, film og kino, og populærmusikk. Gruppa viste fram eksempler på avisforsider fra avisen Tidens Tegn fra 1933, og vi fikk se den gamle versjonen av ukebladet Allers.

Filmen «Fant» kom i 1937. Denne ble skrevet og produsert av Tancred Ibsen, og filmen hadde Alfred Maurstad i hovedrollen. Gruppa viste fram en filmplakat, og vi fikk også se et klipp fra filmen. Nye kinoer kom i Oslo på 30-tallet, vi så bilder av Saga og Klingenberg. Vi hørte på «Fjellsangen», kjenningsmelodien fra filmen «Gjest Baardsen» som kom i 1939, og til slutt hørte vi på «Når lysene tennes der hjemme» av vår kjente, kjære Jens Book-Jenssen.

Ikke så stor arbeidsløshet

Gruppe 3 fortalte om dagliglivet, sport og fritid, ferier, det moderne hjemmet, den nye stilen i arkitekturen: funksjonalismen, og vi fikk bildeeksempler på hvordan en moteriktig herre og dame skulle se ut tidlig på 1930-talet.

Av gruppe 4 fikk vi høre om transport: biler, buss og taxi. Bil begynte også å bli mer vanlig, men det var fremdeles kun de mest velstående som hadde råd til egen bil. I mellomkrigstiden var det også en del arbeidsløshet, men den var ikke like stor som man lenge har trodd. Den lå på cirka 10 prosent på det meste, tidlig på 30-tallet. Gruppas collage inneholdt interessante bilder av biler og busser, vi fikk se to kurver for arbeidsløshet; den øverste kurven viste arbeidsløsheten i 10 fagforbund, maks 33 prosent i 1933. Den nederste kurven viste den egentlige arbeidsløsheten for alle arbeidstakere, den varierte mellom 5-10 prosent. Mellomkrigstiden har fått ett ufortjent dårlig rykte når det gjelder dette med arbeidsløshet.

Lokal statsminister

Gruppe 5 fortalte om politikken i perioden: Arbeiderpartiet valgte en revolusjonær linje som gikk inn i Komintern i 1919. Da de gikk ut igjen i 1923 førte dette til splittelse: Norges Kommunistiske Parti (NKP) ble grunnlagt som et Moskva- og Sovjet-tro kommunistparti. I februar 1928, for 90 år siden i disse dager, måtte Norges første statsminister fra Arbeiderpartiet, Christopher Hornsrud, gå av etter bare 19 dager som statsminister. Han het egentlig Horsrud til etternavn og var fra Knivedalen i Skotselv. Som voksen flyttet han til Modum, og her gikk han inn i lokalpolitikken. Han ble ordfører og senere stortingsmann. Vi fikk også se valgplakater fra flere stortingsvalg, og hvordan Vidkun Quisling, mannen som senere ble kjent som landssvikeren fra okkupasjonstida 1940-1945, bygde opp sitt parti Nasjonal Samling fra 1933.

Etter å ha gjennomført dette historieprosjektet om norsk mellomkrigstid, sitter nok de fleste av oss i 3MKA igjen med mange interessante inntrykk av hvordan situasjonen var i Norge den gang. Tiden har virkelig forandret seg, men allikevel finnes det noen likheter med dagens samfunn. For eksempel er Arbeiderpartiet fortsatt vårt største parti i valg, som det har vært i 90 år, siden valget i 1927.

Elevene i 3MKA fant mye spennende da de hadde om mellomkrigstida i historiefaget på vg3. Her er Patrick Jarzabek, Anne Line Ovnan Fjeldstad og Seline Johansen.

Om du vil lese flere elevtekster som har vært publisert på bygdeposten.no, har vi samlet dem her.


Publisert 4. mars 2018, oppdatert 4. mars 2018.