Press = stress

Hvorfor er ungdom så slitne og stressa? Skal vi snart gjøre noe med presset ungdom blir utsatt for? spør Ine Kristine i 1STB.

Skrevet av Ine Kristine Goodchild (1STB).

Trykket i spalten "Stort og smått fra studiespesialisering" i Bygdeposten 14.12.17.

Ungdom i dag utsettes for alt for mye press i hverdagen, både hjemme, på skolen og via sosiale medier. Det er et ordtak som sier; «Alt var mye bedre før». Dette er et ordtak mange i dag kjenner seg igjen i og som de eldre generasjonene kan stå bak. Spesielt når det kommer til hvordan ungdom i dag har det. Det er faktisk slik at ifølge reseptregisteret til Folkehelseinstituttet, har bruken av antidepressive medisiner økt med 57 prosent hos unge jenter i alderen 15-19, de syv siste årene. Er det slik vi vil at samfunnet skal utvikle seg videre? Eller må vi gjøre noe med det presset ungdommer blir utsatt for?

Skolepress

Skolen er en av de største årsakene til at ungdommer i dag føler på stort press. Det konstante jaget etter å få toppkarakter i alle fag, det å ville være best og også skrekken ved å mislykkes på en prøve. Spesielt er dette utbredt blant jenter. Selv føler jeg på dette presset. Jeg, sammen med mange andre ungdommer, setter høye krav til meg selv. Jeg hater følelsen jeg får hvis jeg vet at jeg får en svakere karakter enn det jeg forventer av meg selv. Jeg føler at jeg har et stort press på meg til å gjøre det bra, dette fordi jeg er redd for fremtiden min. Jeg føler et press på meg om å få en bra utdanning, dette fordi arbeidsmarkedet bare blir vanskeligere å komme seg inn i, særlig som ung, og jeg vet derfor at jeg er avhengig av en god utdanning. Slik er det ikke bare jeg som tenker, dette er en vanlig tanke hos mange unge.

Kroppspress

Sosiale medier er også skyld i at ungdommer føler press. De fleste ungdommer benytter seg i dag av en eller annen form for sosiale medier. Her kryr det av forskjellige tips, som for eksempel; «slik får du bikinikroppen», «slik får du det perfekte utseendet» og «ikke gjør disse motetabbene». Det er også haugevis med bilder av syltynne og muskuløse personer, som viser fram kroppene sine og blir sett på som «perfekte». Ungdom føler seg da presset til å følge disse rådene, og mange føler et press på å være tynne nok, ha det perfekte håret, ha de fineste klærne og se ut som dem som i deres øyne er «perfekte». På grunn av det presset ungdommer legger på seg selv, er det mange, særlig jenter som utvikler spiseforstyrrelser. I følge Folkehelseinstituttet har omtrent 50 000 jenter og kvinner en form for spiseforstyrrelse. Gutter føler også på dette presset, men de føler derimot et press på å ha store nok muskler, og stadig flere tyr til anabole steroider på grunn av dette.

Merkepress

Press i vennegjengen er også noe vi hører tilfeller av. Det finnes vennegjenger som legger press på de som egentlig er vennene deres. Dette ved at noen føler seg presset til å ha dyre merkeklær. Dersom noen ungdommer ikke har de fineste klærne, blir de kanskje ikke like godt tatt imot av vennegjengen, og de kan bli utfryst. Mange ungdommer føler også et press fra vennegjengen til å drikke alkohol på fester eller innta andre ulovlige ting. Mange unge føler at de må gjøre det, selv om de egentlig ikke har lyst. Det er vel ikke slik vi vil ha det? Det at noen skal bli utsatt for press av dem som de ser på som sine venner.

Å være seg selv

Vi ser tydelig at ungdommer i dag er utsatt for press fra alle kanter. For å forhindre dette presset, må vi slutte å stille helt umulige krav til oss selv, vi må heller tørre å slappe av og passe på at vi ikke blir helt utslitte av det presset vi utsetter oss for. Vi må tørre å være oss selv og huske at vi selv setter dette presset på oss selv. Det er også slik at vi må lære oss og tolerere at alle er forskjellige, og at det ikke er noen som er «perfekte». Her må det skje en endring i samfunnet, for vi vil vel ikke at barna våre skal vokse opp i et samfunn hvor de risikerer å bli utbrente og deprimerte i en alder av 16?

Ine Kristine Goodchild (t.v.) har skrevet om presset ungdom i dag opplever. Her viser hun og venninnen Ragnhild Hellerud fram bilder som de tenker fører til kroppspress.

Kilder:

Aftenposten, Folkehelseinstituttet, Side2 og Sosialnytt.

Om du vil lese flere elevtekster som har vært publisert på bygdeposten.no, har vi samlet dem her.


Publisert 15. desember 2017, oppdatert 16. desember 2017.