Josefines tøffe tippoldefar

Tippoldefaren til Josefine, som jobbet på Westad, hjalp Norsk Hydro-grunnlegger Sam Eyde.

Skrevet av Josefine Amalie Gudbrandsen, 3STA.

Trykket i spalten "Stort og smått fra studiespesialisering" i Bygdeposten 24.5.18

I historie har vi jobbet med å studere en person i familien. Jeg valgte min tippoldefar Anders Bekken, født 5. januar 1873, av to grunner: han var med på å bygge opp Norsk Hydro. Under den andre verdenskrigen jobbet han på Westad og var med på å produsere våpendeler.

Bygde opp Norsk Hydro

I 1904 skjer det noe spesielt i Anders Bekkens liv. Sommeren 1904 får Westad spørsmål fra Sam Eyde om hjelp til å bygge opp fabrikken Norsk Hydro på Rjukan. Ingeniøren og industrigründeren Sam Eyde (1866-1940) er på mange måter et symbol på Norges industriutvikling og modernisering. Han kjøpte i 1903 Rjukanfossen. Sammen med fysikkprofessor Kristian Birkeland (1867-1917) utviklet de en metode for framstilling av nitrogenbasert kalksalpeter til bruk i kunstgjødsel. Til oppbyggingen av fabrikken trengte de kompetansen Westad armaturfabrikk hadde. Anders Bekken dreide ventiler og kraner til den nye fabrikken på Rjukan.

Startet ny fabrikk

Etter oppholdet på Rjukan fortsetter Anders Bekken sitt virke på Westad armaturfabrikk. I 1927 starter han sammen med sin svoger og søskenbarn, Simen Olssen Noreng, Norsk perforeringsverksted på Vikersund. Simen hadde også vært ansatt på Westad armaturfabrikk, men han tok nå ansvar for den nyetablerte fabrikken. Norsk perforeringsverksted arbeidet med stansing og perforering av plater i jern, stål og metall. Anders Bekken jobbet aldri i fabrikken, men to av sønnene hans jobbet der fram til pensjonsalder.

Produserte våpendeler

Under 2. verdenskrig var disponenten på Westad armaturfabrikk, Ragnar Lundquist, også etterretningssjef for Milorg. Motstandsbevegelsen hadde behov for skytevåpen, og det ble bestemt at deler til maskinpistoler av merket Stengun skulle produseres ved Westad. Dette var svært risikabelt, og delene som skulle produseres, måtte være umulige å identifisere uten god kunnskap om Stengun. Det ble valgt ut karer som de var hundre prosent trygge på. Anders Bekken var blant de som ble plukket ut til å produsere våpendelene.

Fryktet tyskerarbeid

Anders ble mistenksom. Han var redd det var «tyskerarbeid» de var blitt satt til. Han tok med seg en del hjem og viste til sønn og svigersønn. Svigersønnen Hans Øverby var aktiv i hjemmestyrkene. Han gjenkjente med en gang Stengun-løpet, og han forsto hvor viktig det var at arbeiderne på Westad ikke visste hva de holdt på med. Hans Øverby var snartenkt nok til å fortelle at det i hvert fall ikke var deler til våpen. Anders Bekken var fortsatt ikke overbevist. Driftsassistenten på Westad, Erik Rishovd, som tilhørte Milorgs områdestab, måtte lage tegninger som viste at delene var til en mellomaksel. Tegningen var kun ment til å overbevise Anders Bekken. Anders ble lettet og sa: «Samme faen for meg, bare det ikke er noe tyskerne kan skyte med».

Viktige markeringer

1. mai var det arbeidernes fridag, og 8. mai var frigjøringsdagen for okkupasjonen av Norge. Min tippoldefar vokste opp uten mamma, under enkle kår på 1800-tallet og var en del av den store arbeiderklassen. 1. mai var kanskje en viktigere dag for arbeiderne enn det den er i dag, gatene som var fylt med arbeidere på denne dagen, har forvitret til en tynn tarm med de som vil markere og holde liv i dagen.  8. mai er frigjøringsdagen for okkupasjonen av Norge, og motstandskampen mot nazistene er det også viktig å huske, selv om verken jeg eller mine foreldre har vokst opp i krig. Historien om min tippoldefar som en arbeider som hadde en betydning i utbygginga av Norsk Hydro og fabrikkarbeid i Geithus, minner om hvorfor dette har vært og er viktige dager å markere – fordi de vitner om våre forfedre, som kanskje har hatt en vanskeligere hverdag enn det vi har i dag.

Josefine Amalie Gudbrandsen.

Josefine Amalie Gudbrandsen i 3STA har studert livet og virket til tippoldefaren sin, Anders Bekken. Han hjalp Sam Eyde med å bygge opp Norsk Hydro på Rjukan, og han produserte våpendeler for motstandsbevegelsen under andre verdenskrig.


Publisert 24. mai 2018, oppdatert 24. mai 2018.