Jetzt sprechen wir Deutsch

«Nå snakker vi tysk». Slik tenkte skolens tysklærere da vi inviterte tyske gjester til tysktimene.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com
  • Av Øivin Moen

Og denne gang var det altså med «ekte» tyskere elevene måtte snakke. Heggen gospelkor hadde besøk av et gospelkor fra Ulm i Tyskland, fem voksne og ti ungdommer. De tyske gjestene ble fordelt på forskjellige tysktimer hele skoledagen. Etter en presentasjon av byen Ulm og gospelkoret, satte de norske og tyske seg i blanda grupper. Her skulle hver person fortelle noe om seg selv, deretter ble det spørsmål og svar om forskjellige ting, og til slutt demonstrerte de norske elevene hvordan PC kan brukes i undervisningen. Dette er ikke tyske elever vant med; i tyske skoler er det slik som det var her for noen år siden: elevene går noen timer til et datarom, de har ikke sin egen PC i vanlige klasserom.

Det er selvsagt litt skummelt for noen elever å prøve ut sine tyskferdigheter på alvor, ikke bare med læreren og norske medelever. Men de aller fleste av de norske syntes det var interessant å snakke med de tyske gjestene, selv om ikke all grammatikken alltid stemte. De tyske gjestene sa etterpå at det var mange av de norske elevene som var overraskende gode til å snakke tysk. Dette liker vi tysklærere selvsagt å høre. Vi håper å kunne invitere tyske gjester til skolen også neste skoleår.

I Bygdeposten 2.6. står det mer om tyskernes opphold. Blant annet fikk de møte Johan Solberg på Vikersund menighetssenter. Den 96 år gamle mannen fortalte - på tysk - om hva han hadde opplevd i konsentrasjonsleiren Stutthof under krigen.


Publisert 31. mai 2018, oppdatert 31. mai 2018.