God mestring

Det er ny GREP-uke, og temaet denne gangen er "god mestring". Se programmet her.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Skolehelsetjenesten snakker om god «hjerneføde» - dvs. sunn mat og drikke og hvilken betydning god og nok søvn har for læring. Se program her.

Det blir utdeling av smaksprøver i hallen på Rosthaug mandag 9.4. og ved kantina på Buskerud torsdag. 12.4.

Det blir foredrag om søvn for elever og ansatte i kantina tirsdag 10.4. i 5. time ved psykolog Margrethe Børresen Brenna.

Biblioteket setter fram bøker der god mestring er tema med tips til eksamensforberedelser, studieteknikk osv.

Kahoot og andre aktiviteter foregår også.


Publisert 9. april 2018, oppdatert 9. april 2018.