Foreldremøter 30. og 31. august

Skolehelsetjenesten, rådgivere og politiet skal snakke om ungdoms helse, om rus, russ, sosiale medier og foreldrerollen.

Temaforeldremøte

VG1 og VG2 høsten 2017

Tema: «En hjerne under utarbeidelse»


Sted:

Alle møtene er på Rosthaug videregående skole - Jellumveien 1, 3340 Åmot

 

Tidspunkt:

-          VG1 ved hovedskolen onsdag 30. august 18.00-20.00

-          VG2 ved hovedskolen onsdag 30. august 19.30-21.30

-          VG1 og VG2 ved avd. Buskerud 31. august 18.00-20.00

 

PROGRAM:

Åpning:

v/Rektor Knut Erik Hovde

 

Temaforedrag: Ca. en time.

 

1. En ungdom under utarbeidelse: skolehelsetjenesten på Rosthaug

-          Ung Data-undersøkelsen 2017: Hvordan har ungdommen det?

-          Fysiske og psykiske konsekvenser ved å være ungdom

 

2. Ungdommen i samfunnet: politiet

-          Rus, festing og rulling med russen

-          Sosiale medier

-          Forventninger til foresatte

 

3. Foreldrerollen og samarbeid skole/hjem: rådgivere ved Rosthaug

-          Filmsnutt

-          Kommunikasjon og grensesetting

-          Foreldrenettverk og grenser

-          Samarbeid skole/hjem

 

PAUSE OG FORFLYTNING TIL KLASSEROM

 

4. Klassevis diskusjon rundt foredraget og utdeling av mulige caser: v/kontaktlærer


Publisert 24. august 2017, oppdatert 24. august 2017.