Fengslet og fri

Sosialkunnskapselevene fikk Tronds historie i Hassel fengsel. Marte og Isabelle gjenforteller.

Skrevet av Marte Hagajordet (3STB) og Isabelle Crow (3STA).

Trykket i spalten "Stort og smått fra studiespesialisering" i Bygdeposten 28.12.17.

Før jul var sosialkunnskapsklassen på besøk i Hassel fengsel. Dette er et åpent fengsel, som vil si at de innsatte har større frihet til å gjøre det de vil, som for eksempel å jobbe, og det er lavere sikkerhet. På Hassel er det et gartneri, der de innsatte jobber, og vi så at folk handla der. Fengselet ligger i nærheten av både skole og barnehage, noe som viser at det er stor tillit til de innsatte. Fengselet tar ikke imot sedelighetsdømte.

Rusa i 32 år

På Hassel fikk vi møte en innsatt og en ansatt, som begge fortalte sterke historier. Det kom tydelig fram at de innsatte hadde jobbet hardt med seg selv for å komme dit, og de var veldig fornøyde med fengselet. Den ansatte vi møtte, Arne, fortalte om regler og vilkår for å få være på Hassel. Det er på en måte strengere konsekvenser i et åpent fengsel enn i et lukket fengsel, fordi man kan risikere å miste plassen sin hvis man tar et feilsteg. De som soner i åpent fengsel, er ofte på slutten av dommen sin, akkurat som Trond, som vi møtte. Han fortalte om mye av det han har opplevd og om konsekvensene av det. Han virket som en helt vanlig, hyggelig fyr, men hans fortid stemte ikke helt med førsteinntrykket vårt. Han hadde vært rusmisbruker i 32 av hans 50 år, og hadde 16 dommer på rullebladet på grunn av kjøp og salg av narkotika. Han hadde sittet i mange fengsler, men Hassel var det beste. Han nevnte spesielt den gode maten, ansvaret han har for seg selv og arbeidet han utfører og friheten som et åpent fengsel gir. Trond hadde tilbrakt tid både i åpne og lukkede fengsler, og han fortalte at i lukkede fengsler blir man alltid fulgt rundt og passet på.

Å ta valget selv

Blir man virkelig forberedt på virkeligheten i et lukket fengsel? Det er viktig å tenke på at de som sitter i fengsel en dag skal ut i samfunnet. Hvis de ikke er forberedt på livet utenfor, hvordan skal det da gå? I Hassel fengsel må de innsatte ta et mye større ansvar for seg selv. Mange sitter inne på grunn av rus, og det er nulltoleranse for rus der. Trond fortalte at han flere ganger gjennom livet sitt har prøvd å slutte med narkotika av hensynet til sine nærmeste, men det var ikke før han bestemte seg for å slutte for sin egen del, at han klarte det.

- Når de tar valget selv, så klarer de det, sa fengselsbetjent Arne.

Kort vei tilbake

Trond har flere fagbrev og er god i stand til å jobbe, men rusen har hindret han flere ganger. De som slippes ut av fengsel, har ofte lett for å falle tilbake til kriminalitet, fordi de må starte helt på nytt, og de er kanskje ikke vant til et annet liv. Trond forklarer at det er lett å komme inn i fengsel, men veien tilbake er veldig kort, som han har bevist flere ganger. Derfor kan kanskje åpen soning være med på å forebygge tilbakefall. De innsatte må ta større ansvar for seg selv, noe som er viktig i det virkelige livet.

Er norsk kriminalomsorg for bra? Det finnes ingen fasit på dette spørsmålet, men kanskje var det nettopp dette Trond trengte. Kanskje hjelper det ikke med harde straffer når den innsatte faktisk må ta valget selv. Det viser seg å være mindre tilbakefall på Hassel enn i lukkede fengsler, og det er ikke hvem som helst som får sone her. Det kan reflektere livet på utsida, der man må jobbe hardt for å få til det man vil. 

Sosialkunnskapselevene har besøkt Hassel fengsel. Marte Hagajordet (3STB) og Isabelle Crow (3STA) skrev en tekst til Bygdeposten etter fengselsbesøket.

Om du vil lese flere elevtekster som har vært publisert på bygdeposten.no, har vi samlet dem her.


Publisert 4. januar 2018, oppdatert 18. januar 2018.