Den omstridte 6-timersdagen

Kanskje kunne det vært fint med mer fritid eller flere kaffepauser. Karoline G. Aalien ser på fordeler og ulemper ved 6-timersdagen.

Skrevet av Karoline Gulbrandsen Aalien, 2STA

Trykket i spalten "Stort og smått fra studiespesialisering" i Bygdeposten 28.9.17.

Arbeidstid har lenge vært et stridstema for arbeidstakerorganisasjonene, faktisk helt siden 1900-tallet. Flere organisasjoner har kjempet for 6-timers arbeidsdag de siste 20 årene. I mai i år tok Fagforbundet opp igjen saken, og de mener det er på høy tid at 6-timerdagen innføres. Hva er det som er så bra med å korte ned arbeidsdagen?

Holdes i arbeid

Det er flere gode grunner til å innføre 6-timers arbeidsdag. Enkelte steder der det har blitt innført, har man sett at sykefraværet har gått betraktelig ned. Det er både fordi man blir fysisk mindre sliten, og at man psykisk føler seg sett og hørt. Folk som før jobbet seinvakter til tolv om kvelden, slutter nå tidligere, og det er klart at et par timer ekstra med søvn hjelper på helsa. Et spørsmål ganske mange stiller seg, er: «hva skjer med lønna, blir ikke den mye mindre dersom vi jobber kortere dager?» Men det gjør den altså ikke. Blant annet vil man øke timelønna og ta noe av lønnsveksten ut i fritid for å kompensere slik at lønnsforskjellen blir liten. Mange tenker sikkert også at å innføre 6-timers arbeidsdag vil gjøre arbeidslivet kortere. Antall arbeidstimer i løpet av en uke vil bli redusert, men man håper at siden arbeidsdagen blir kortere og sykefraværet går nedover, så vil det være med på å forskyve pensjonsalderen og holde mennesker i jobb opptil flere år lenger enn nå. Dette er veldig positivt med tanke på den demografiske utviklingen vi vil få fremover. Det blir flere eldre og flere som trenger omsorg, og dermed er det viktig å holde de i arbeid så lenge som mulig for ikke å påvirke skatteinntektene så mye med tanke på hvor mye vi har å bruke på velferdstjenester.

Mer stress

Det er også flere gode argumenter mot å innføre 6-timers arbeidsdag. En stor ulempe er at selv om arbeidsdagen kortes ned, vil man prøve å opprettholde produktiviteten og effektiviteten, hvilket vil føre til mer stress i arbeidsdagen. Økt stressnivå vil kanskje også føre videre til økt sykefravær som jo er det Fagforbundet prøver å unngå. Det er også flere grunner til at politikerne heller vil at vi skal jobbe mer. Skatt har mye å si, det er det vi betaler for å holde velferdsstaten vedlike og til fellesforbruket, og når man jobber mindre, vil også mye av bidraget til dette forsvinne. Konsekvensene er at skattegrunnlaget blir lavere, og da må skattesatsene øke enda mer enn de ellers ville gjort. Dette vil til og med være et problem dersom man ikke reduserer arbeidstiden og blir derfor mye vanskeligere hvis arbeidstiden kortes ned.

Frihet til å velge

Til slutt lurer jeg på; er dette med 6-timers arbeidsdag et utdatert synspunkt, eller er det fortsatt reelt? Og har man egentlig kommet så langt at hver enkelt person bør få bestemme sin egen arbeidstid? Siden 6-timers arbeidsdag har vært et tema såpass lenge, og at det ble tatt opp igjen i vår, tyder på at det fortsatt er reelt. Etter min mening er det kanskje enda mer reelt nå enn det var for 20 år siden. Friheten til enkeltmennesket er stor i Norge, og kanskje bør man da få bestemme sin egen arbeidstid. Eventuelt ville da 6-timers arbeidsdag være en god løsning for enkelte, men kanskje ikke for alle. Uansett er det ikke et utdatert synspunkt, arbeid er alltid et tema og noe de fleste engasjerer seg i. Enten om det gjelder kortere arbeidstid for nasjonen eller en ekstra kaffepause på kontoret på Spar.

Karoline Gulbrandsen Aalien (f.v.), Marina Ellefsen og Martin Lien i 2STA diskuterer om vi bør ha 6-timersarbeidsdag.

Om du vil lese flere elevtekster som har vært publisert på bygdeposten,no, har vi samlet dem her.


Publisert 28. september 2017, oppdatert 28. september 2017.