Vil du til Gambia?

Rektor ønsker at to elever fra Rosthaug reiser til Gambia for å besøke skolen vi har vært med på å bygge opp.

  • Av Rune Sørensen

Vi på Rosthaug vgs. har i fem år samlet inn penger til Butterfly Friends som bygger en videregående skole i Gambia. I den forbindelse ønsker rektor at to elever fra Rosthaug vgs. reiser til Gambia og besøker denne skolen. Offisiell åpning av skolen er 24. november. Reisen til Gambia kommer i etterkant av åpningen, dvs. i vinterferien uke 9 i 2017. Utgifter til reise og opphold dekkes av Rosthaug vgs. etter avtale. I tillegg dekker skolen utgifter til vaksiner og malariatabletter. Reisen arrangeres i forbindelse med en faddertur som Butterfly Friends har ansvar for.

Formålet med reisen er å bli kjent med skolen og elever på skolen og delta i skolehverdagen. Deltakerne på reisen deler erfaringer fra oppholdet med oss her hjemme etter reisen. Det avtales hvordan og når dette skal gjøres.

Vil du være en av disse to som skal reise til Gambia? Send en søknad til skolen, e-postadresse: rune.so...@bfk.no.

Søknaden må inneholde en begrunnelse for hvorfor du vil reise til Gambia. Ut fra søknadene avgjør rektor hvem som skal komme til intervju og til slutt hvem som får reise. Avgjørelsen tas innen utgangen av desember 16. 

Søknadsfrist: Fredag 2. desember. 


Publisert 21. november 2016, oppdatert 21. november 2016.