Velkommen til praksisdager!

Det nærmer seg praksisdager for 10. klasse. Vi gleder oss, og det håper vi alle 10. klassinger også gjør.

På grunn av koronaviruset, avlyser vi åpen dag for 9. klassinger som skulle vært torsdag 26. mars. 

Se vår brosjyre (vi beklager at det gamle skolenavnet er brukt).


Publisert 27. oktober 2016, oppdatert 15. november 2016.