Velkommen til praksisdager!

Det nærmer seg praksisdager for 10. klasse. Vi gleder oss, og det håper vi alle 10. klassinger også gjør.

Vi synes det er veldig gøy når vi får besøk fra ungdomsskolene rundt oss. Det første som skal skje nå, er praksisdager for 10. trinn i november.

Se vår brosjyre (vi beklager at det gamle skolenavnet er brukt).


Publisert 27. oktober 2016, oppdatert 15. november 2016.