Velkommen til åpen dag

Onsdag 5. april arrangerer vi åpen dag for 9. trinn.

Vi synes det er veldig gøy når vi får besøk fra ungdomsskolene rundt oss. Det første som skal skje nå, er praksisdager for 10. trinn i november.

Se vår brosjyre (vi beklager at det gamle skolenavnet er brukt).


Publisert 31. mars 2017, oppdatert 31. mars 2017.