Tysk besøk i tysktimene

Å snakke tysk med tyskere kan kanskje virke litt skummelt, men det gikk veldig bra da elevene våre prøvde seg.

  • Av Øivin Moen

I uke 41 og 42 har Rosthaug hatt besøk av 18 tyske lærerstudenter og to lærere fra skoler i Hannover og Braunschweig i Nord-Tyskland. De ønsket å få et inntrykk av det norske videregående skolesystemet og undervisningen. Mange forskjellige fag og klasser har blitt besøkt, men kommunikasjonen har forgått på engelsk. Men da de tyske gjestene kom til tysktimene, skulle selvsagt alt være på tysk.

Skryt fra tyskerne

Alle skolens tyskgrupper har hatt besøk. Noen av de norske elevene var litt nervøse for dette, mens andre så på det som en interessant utfordring endelig å få prøve sine tyskkunnskaper i kommunikasjon med tyskere, ikke bare norske medelever og de vanlige tysklærerne. Etter timene uttalte de tyske gjestene at de hadde et godt inntrykk av tyskelevene her på skolen, og at noen av dem var meget gode i tysk, utfra sine forutsetninger. Litt av æren for dette kan vel også tilfalle skolens tysklærere Petter Fuhre og Øivin Moen… Besøket blir avsluttet i dag fredag 21.10. med lunsj på Vingen, et lokale på toppen av Vikersundbakken.

Forklarte funksjoner på tysk

De tyske lærerstudentene besøkte gruppe 2 tysk 1 onsdag 19.10., og da var dagens tekst og tema var bruk av mobiltelefoner, hva de kan brukes til, når de er nyttige, når de er forstyrrende osv. Alle måtte demonstrere sin mobiltelefon og forklare funksjonene på tysk. Etterpå var det tid til noen spørsmål og svar om mer private ting, om familie, bosted, fritidsaktiviteter osv. Konklusjonen på det hele ble (forhåpentligvis): Deutsch macht Spass!


Publisert 21. oktober 2016, oppdatert 1. november 2016.