Endringer i skoleruta

Det er noen endringer i skoleruta for skoleåret 2016/2017 grunnet skriftlige eksamener.

  • Av Ingvild Stegane Strandbråten

Vi gjør oppmerksom på at det er sentralgitte skriftlige eksamener fredag 26. mai 2017 (og flere andre dager i mai og juni). Det er altså ikke fridag dagen etter Kr. Himmelfartsdag slik det først kom fram i skoleruta til Buskerud fylkeskommune.

Hovedutvalget for utdanning vedtok 20.9.16 at siste skoledag før sommerferien blir mandag 19. juni i stedet for tirsdag 20. juni. 

Se skoleruta her.


Publisert 1. november 2016, oppdatert 4. november 2016.