Kjekt å kunne engelsk

Bertha Natalie fikk delta på et skøytemesterskap i Japan der mange av landene i Asia var representert. Da var det kjekt å kunne engelsk.

Skrevet av Bertha Natalie Nettelhorst Hognestad, 1IDA.

Trykket i spalten "Stort og smått fra studiespesialisering" i Bygdeposten 20.4.17.

Jeg er halvt norsk, og halvt thailandsk. På grunn av dette, har jeg fått en utrolig fin mulighet som gjør at jeg kan representere Thailand på skøyter.

Jeg fikk dele opplevelsen sammen med treneren og moren min. Det var en lang reise fra Norge til Japan, og vi måtte mellomlande i Finland før reisen fortsatte. Bare på den korte flyturen fra Gardermoen til Helsinki fikk jeg bruk for engelskkunnskapene. På flyet var jeg omringet av engelske ord og uttrykk. I sikkerhetsbrosjyrene sto alt på engelsk, slik at uansett hvilket land du var fra, så skulle du klare å lese og forstå innholdet. For å klare å bestille mat, og å finne veien videre, måtte jeg kommunisere og lese på engelsk. Engelsk er et ganske stort og sentralt språk som gjør kommunikasjon rundt om i verden mye lettere.

Påvirker oss

Engelsk er det språket som påvirker vår generasjon mest. Gjennom utviklingen av det norske språket, vet vi at engelsk i lang tid har vært en stor påvirkningsfaktor. Mange lånord som vi bruker på norsk, er hentet fra det britiske øyriket, eller det store nedslagsfeltet for det engelske språket. I dagens samfunn blir vi lært opp til at engelsk er ganske sentralt og et stort språk som brukes i det dagligdagse livet. Engelsk er det språket som er mest kjent over hele verden, og det språket som flest mennesker i verden kan. Det engelske språket er en medvirkende faktor til at flere og flere mennesker over hele verden kan kommunisere med hverandre.

Takk til barneskolelæreren

Da vi lærte engelsk på barneskolen fikk vi høre om og om igjen av engelsklæreren at det engelske språket er noe man kommer til å få bruk for senere i livet. Som en umotivert barneskoleelev himlet jeg alltid med øynene hver gang læreren sa det. Jeg antok at det engelske språket ikke var noe viktig, og absolutt IKKE noe jeg kom til å få bruk for. I senere tid kan jeg klappe engelsklæreren på skulderen og takke for at jeg fikk god undervisning i tidlig alder. Engelsk er noe man trenger, og et språk som er veldig globalt.

Krevende i Japan

Da vi landet i Japan, fikk jeg enda mer bruk for engelsken. All kommunikasjon foregikk på engelsk, noe som virket utfordrende for japanerne. Man skulle trodd at så og si alle personer kunne snakke engelsk, i og med at det er et såpass internasjonalt språk, men der tar men feil. Det var utrolig krevende å holde en samtale gående på engelsk med noen av personene i Japan, og det var da det gikk opp for meg at vi skoleelever i Norge ligger utallige mange skritt foran de japanske elevene når det kommer til det å lære fremmedspråk. Det engelske språket er delaktig i den norske språkutviklinga nå i nyere og moderne tid.

Misforståelser kan oppstå

I den tiden jeg var i Japan, foregikk all kommunikasjon på engelsk, og vi hadde en del vansker med å forstå hverandre. På grunn av språklige vanskeligheter, så endte mamma og jeg på forskjellige hotell, og vi fikk ikke mye tid sammen under oppholdet i Japan. Selv om vi tilbragte lite tid sammen, fikk begge oppleve Japan på forskjellige måter. Mamma fikk bruke sine «ikke så gode» engelskferdigheter, og utforske japansk kultur på en annen måte enn det jeg fikk. Hun gikk rundt i gatene i Obihiro, som var byen vi bodde i. Der gikk hun på forskjellige restauranter og snakket med de lokale.

På skøytebanen gikk det ikke så veldig bra med meg, men jeg har valgt å se på det positive. Jeg har sett og opplevd mye mer på de ti dagene, enn en gjennomsnittlig videregåendeelev. Jeg har tatt med meg erfaringer og opplevelser jeg vil huske for resten av livet.

Bertha Natalie Nettelhorst Hognestad i 1IDA er halvt thailandsk, og hun fikk derfor representere Thailand i et stort skøytemesterskap i Japan. Da fikk hun bruk for det engelske språket, og her forteller hun om det.

Om du vil lese flere elevtekster som har vært publisert på bygdeposten,no, har vi samlet dem her.


Publisert 20. april 2017, oppdatert 20. april 2017.