Hvorfor velge tysk?

Siden norsk og tysk er i samme språkfamilie, får du mye «gratis». Det mener elever i tysk 2.

Skrevet av Kristine Dramdal Gunbjørnsen, Magnus Paulsen og Hans-Olav Narum, 2ST.

Trykket i spalten "Stort og smått fra studiespesialisering" i Bygdeposten 2.3.17.

Tysk er et veldig sentralt språk i Europa, noe som gjør at vi automatisk blir påvirket av tysk språk og kultur. På ungdomsskolen og videregående skole står man overfor et valg om hvilket fremmedspråk man vil fordype deg i. Kort fortalt har mange inntrykk av at tysk er vanskeligere enn de andre fremmedspråkene man kan velge blant. Er disse fordommene sanne, og finnes det egentlig noen fordeler med å velge tysk som fremmedspråk?

Tyskland er et befolkningsrikt land som ligger kun en liten båtreise unna Norge. Dessuten er tysk et morsmål i Sveits og Østerrike som begge grenser til Sør-Tyskland. Vi blir lettere påvirket av tysk kultur og arbeidsliv enn mange andre land. Da vil det naturligvis være en stor fordel å kunne tysk. Du har helt sikkert sett den tyskspråklige tv-serien «Derrick» som vises på NRK 2 i beste sendetid. I tillegg har det økte internettforbruket ført til at vi ofte havner inne på en tysk nettside, eller ser på en tysk video på YouTube.

Langt etter kort tid

Du har kanskje hørt at den tyske grammatikken er vanskelig? Hakket mer vrien enn engelsk er den nok, men ikke verre enn fransk og spansk – for ikke å snakke om russisk og kinesisk. Og siden norsk og tysk er i samme språkfamilie, får du mye «gratis». Du kan komme langt i tysk etter ganske kort tid. I tysk er det en del regler og unntak som ofte kan forvirre folk i starten. For å oppnå en god kompetanse er det viktig å arbeide med språket, men etter hvert vil reglene sitte, og hele prosessen vil gå mer automatisk. En fordel med at grammatikken er litt vanskeligere, er at man får bedre forståelse for grammatikk i andre språk. Et konkret eksempel som vi har erfart, er at gammel nynorsk har på noen områder en lignende grammatisk oppbygning som tysk, noe som har ført til at vi har fått en bedre forståelse av språket.

Industri og handel

Norsk industri er avhengig av å kunne kommunisere med tysktalende industrigiganter for å holde følge med de nye trendene. Tyskland produserer enormt mye teknologi, som for eksempel bilmerker, kjemiske produkter og elektronikk. Tysk ingeniørkunst er på verdenstoppen, noe som fører til at mange lærerbøker er skrevet på tysk. I tillegg er Tyskland vår viktigste handelspartner, og ifølge Statistisk Sentralbyrå, er Norge hovedeksportøren av olje og gass til blant annet Tyskland, Sveits og Østerrike.

Studier og turisme

Stadig flere velger å studere i utlandet. Noen av grunnene til dette er å utforske ny kultur og få flere erfaringer. Et av de mest populære landene å studere i, er Tyskland. Stikkord her er høy kvalitet på utdanninga, samt geografisk og kulturell nærhet til Norge.

Fordelene med å lære tysk er ikke bare karriererelatert. Det finnes også andre nytteverdier av å lære språket, for eksempel innenfor turisme. Tyskerne utgjør den største enkeltgruppen av turister til Norge. Uansett hva intensjonene dine er, vil tysk alltid være nyttig å kunne. Kanskje du en gang i fremtiden bestemmer deg for å studere i et tyskspråklig land eller jobbe innenfor en tyskdominert bransje, eller rett og slett utforske ferielandene Tyskland, Sveits og Østerrike? Hvem vet hva fremtiden vil bringe?

Kristine Dramdal Gunbjørnsen (t.v.), Magnus Paulsen og Hans-Olav Narum i tysk 2 har skrevet om viktigheten av å kunne tysk. I mange bransjer er det en klar fordel å beherske tysk.


Publisert 6. mars 2017, oppdatert 12. mars 2017.