Hvordan rekruttere til byggfag?

Dette skulle byggfagelevene finne ut av. Det ble en fin prosjektuke med utvikling av gode konsepter.

  • Av Rune Sørensen

I uke 8 har vi hatt den årlige prosjektuka vår på byggfag på Rosthaug. Vi løser da opp timeplanene for uka, deler elevene inn i grupper på 3-4 personer. Gruppene består av elever fra de to klassene vi har i vg1 bygg- og anleggsteknikk og vg2 byggteknikk. De fikk en prosjektoppgave som har denne ordlyden:

Hvordan rekruttere til bygg- og anleggsfagene hvis du fikk 5 timer med en gruppe ungdommer mellom 13 og 15 år?

Materialkostnad per ungdom: 150 kr

Gruppa må knytte et kompetansemål fra fagplan i hvert fag i utarbeidelse av oppgaven.


Vi retter altså spørsmålet til ungdommene selv, for de er kanskje nærmest til å kunne svare: Hvordan rekruttere til bygg- og anleggsbransjen? Alle fag er med i prosjektuka, også norsk, engelsk, matematikk og naturfag i tillegg til programfagene.

Elevene laget seg «firmaer» som på fredag skulle presentere rekrutteringskonseptet for hverandre og for lærerne som var «kunden».

Vi skal bruke resultatene til opplegg i ungdomsskoler. I tillegg sender vi en del av materiellet til Byggenæringens landsforening.

Elevfirmaene presenterte denne fredagen modeller og praktiske øvelser som 13-15-åringene skal prøve seg på. I tillegg måtte de presentere planen med materialkostnader, tidsplan og andre forhold som er viktig for kunden som skal velge rekrutteringskonseptet.

Konseptene ble presentert for oppdragsgiver, dvs. lærere, og for hverandre. 

Du må klikke på bildene for å få dem større, og deretter kan du bla med piltastene, eller du kan bla ved å trykke på pila.


Publisert 27. februar 2017, oppdatert 27. februar 2017.