Biologi i praksis

Skogen skulle undersøkes, og biologielevene dro til Holleia for å studere barskog, hogstflate og myr. De fant store variasjoner.

Skrevet av Kamilla Tandberg og Maria Grønland Andresen, 2STB.

Trykket i spalten "Stort og smått fra studiespesialisering" i Bygdeposten 6.10.16.

Ved Sørli i Holleia skulle vi som tar biologi 1, i to dager undersøke skogen som et økosystem og sammenlikne dyre- og plantelivet med blikk på biotiske (levende) og abiotiske faktorer (ikke-levende). Det være seg faktorer som lys, temperatur, fuktighet og næring på forskjellige områder i skogen. Ved å gjøre dette kunne vi se og forstå hvorfor hver enkelt art trives best i akkurat det området den befant seg i, fremfor å sitte med hodet nedgravet i biologiboka i klasserommet.

Variasjoner i artsmangfold

Vi gjorde undersøkelser og observasjoner på forskjellige områder i en barskog. Vi gjorde analyser langs et transekt i skogen, samt på en hogstflate og på en myr. Selv om alle disse områdene var i den samme skogen og relativt nærme hverandre, ble vi nok alle overrasket over hvor store forskjeller det var i artsmangfoldet på de forskjellige områdene. Ved å bruke kunnskap vi har om økologi, kan vi nå beskrive hvorfor det er forskjellige planter som dominerer på ulike steder, og hvilke miljøfaktorer som kan være med på å bidra til dette.

Motiverende feltarbeid

Feltarbeid går ut på å samle inn datamateriale ute i et bestemt forskningsfelt. Dette ga oss i biologi 1 ved Rosthaug videregående skole muligheten til å bruke praktiske, biologiske arbeidsmetoder. For mange var dette en motiverende og fin introduksjon til biologifaget. Organismene vi fant, skulle vi artsbestemme ved hjelp av kunnskaper om systematikk. Vi skulle også se på tilpasninger hos de forskjellige artene, og hvordan disse forandrer seg langs en biotop.

Ingen gikk på do

Turen til Sørli var i hovedsak faglig relatert, men vi hadde også sosiale og morsomme aktiviteter. Den strålende solen vi var så heldige å ha med oss, var med på å gjøre at feltarbeidet også ble gjennomført med latter og godt humør. På kvelden jobbet vi gruppevis med å artsbestemme artene vi hadde funnet, før det ble taco og mange morsomme samtaleemner. Noen elever hadde fått ansvaret for å arrangere aktiviteter, og lærerne våre, Kari og Håvar, arrangerte en konkurranse i å artsbestemme arter. Det er et kjent fenomen at konkurranseinstinktet våkner når det er premie til vinnerlaget. På kvelden satt vi rundt bålet og fortalte spøkelseshistorier. Ingen turte å gå på do den natta, og det var noen som fikk småpanikk da aggregatet ble skrudd av, og det ble mørkt.

Vi er veldig fornøyde med turen. Vi har lært masse, blitt bedre kjent og fått et innblikk i hva biologifaget har å by på. Vi kan ikke si annet enn at vi gleder oss til et år med masse biologi!

Biologielevene Kamilla Tandberg og Kristine Dramdal Gundersen driver her med feltstudier i Holleia.

Om du vil lese flere elevtekster som har vært publisert på bygdeposten,no, har vi samlet dem her.


Publisert 6. oktober 2016, oppdatert 1. november 2016.