104 år med opplæring

Nå er det 104 år siden bestyrer Omre startet opplæringa på Buskerud landbruksskole. Han fikk både byste og dikt.

Opplæringa på Buskerud landbrukssskole ble starta opp høsten 1912. De første åra var det husstellkurs i tillegg til naturbruksutdanninga. Utviklinga fra datidas opplæring er sjølsagt formidabel. De fleste som gikk på skolen de første femti åra fikk yrkestittelen agronom, og endte opp som bønder rundt om i Buskerud. Noen ble statsminister, andre ble professorer, rådmenn, ordførere osv.

Skolen gikk på mange måter inn i en ny æra, i og med at vi fra høsten 2003 ble en del av Rosthaug videregående skole. Den nye storskolen er blitt et kraftsentrum for opplæringa i Midtfylket.

Rektor og ordfører Omre

Skolens første bestyrer (rektor) var Ole O. Omre. Han var bestyrer fra skolestart til 1940, da han ble avsatt av tyskerne. Omre la ned et stort arbeid for skolen, og var også en markant personlighet i bygda. Han var blant annet ordfører i Modum en periode, den siste ordfører som Høyre har hatt i kommunen. Han utøvde sine funksjoner med stor autoritet.

Byste etter krigen

Da krigen var slutt, og tilstanden var noenlunde normalisert igjen, tok gamle elever initiativ til å lage en byste av Omre. Gunnar Jansson, en av våre store kunstnere, fikk oppdraget med å modellere Omre. Han løste oppgava mesterlig, og 29. september 1946 kunne avdukingen finne sted. Det var stor festivitas ved seremonien, der landbruksminister Kristian Fjeld holdt tale, og avslørte bysten for gjestene. Det var ellers diverse taler fra prominente innbudte, og fra sentrale personer i prosessen med å lage den. Omre sjøl holdt også tale, og takket for æren. Åmot hornorkester stod for musikken ved høytideligheten. Arrangementet ble avslutta med festmiddag for alle gjestene og hovedpersonen.

Dikt til rektor Omre

Elevene har i elevavisa Buskerudgutten karakterisert Omre med følgende dikt:

”Når han opp blir egget,

da gnistrer hans øyne stygt,

og da er det få som uten frykt,

trår Ole Omre i skjegget.”


Publisert 15. desember 2016, oppdatert 15. desember 2016.