Åpningstider i sommer

Kontoret på Rosthaug holder åpent t.o.m. fredag 8. juli, og det er åpent igjen fra mandag 8. august.

Når kontoret er stengt, vil skolens mail bare bli besvart sporadisk.

Ventelisteventing

Når det gjelder inntaket til neste skoleår, må du forholde deg til beskjeden du har fått fra Inntakskontoret. Vi oppgir ikke per telefon hvilken plass du har på ventelista, men ringer deg når vi kommer til deg på lista. Ønsker du å stå på en annen venteliste enn den du allerede står på, må du sende en e-post til ro...@bfk.no. (Klikk på adressen hvis du vil sende e-post til oss.) Her må du oppgi hvilket programområde du ønsker å stå på venteliste på og alle data om deg + legge ved tidligere karakterer. Vi forholder oss kun til skriftlige henvendelser angående dette.

Faktura på skolebøker

Har du fått faktura på skolebøker som ikke er levert, er det ikke lenger mulig å levere bøkene. Fakturaen må betales da nye bøker er bestilt ut ifra antallet som var innlevert ved skoleslutt.


Publisert 15. juni 2016, oppdatert 23. juni 2016.