Velkommen til skolestart!

Nye og gamle elever ønskes velkommen til skolestart onsdag 19. august. Startsamtaler onsdag og torsdag. Undervisning starter fredag.

  • Av Ingvild Stegane Strandbråten

Det er tid for skolestart, og vi gleder oss til et spennende skoleår med faglig og sosial utvikling. Slik ser de første dagene ut:

Onsdag 19. august:

Vg1-elever med foresatte har startsamtaler med kontaktlærer. Brev med tidspunkt sendes i posten i august. Ingen undervisning.

Vg2-elever som ikke har mottatt brev om startsamtaler, møter til opprop i kantina på hovedskolen klokka 08.15. Kontaktlærer avtaler da oppstartsamtaler. Ingen ordinær undervisning.

Vg3-elever møter til opprop i kantina på hovedskolen klokka 09.00. Kontaktlærer avtaler da oppstartsamtaler. Ingen ordinær undervisning.

Torsdag 20. august:

Startsamtaler og oppstartsamtaler på alle trinn. Ingen undervisning.

Fredag 21. august:

Vanlig timeplan, informasjon og klassemiljøtiltak.

Vg1-elever ønskes velkommen av rektor, møter klassen og kontaktlærer kl. 0815 i kantina på hovedskolen. 

Mandag 24. august:

Buskerud-dagen. Alle elever skal være på avdeling Buskerud denne dagen. 

Tirsdag 25. august:

Vanlig timeplan før lunsj.

Valgtorg og valgdebatt i Modumhallen etter lunsj.

Onsdag 26. august:

Vanlig timeplan.

Torsdag 27. august:

Vanlig timeplan.

Fredag 28. august:

Vanlig timeplan før lunsj.

Rosthaug-stafetten etter lunsj.

 

VELKOMMEN TIL ROSTHAUG!

Rosthaugstafetten 14 idealtid


Publisert 1. juli 2015, oppdatert 17. august 2015.