Våronn med hest

På gårdsbruket vårt Buskerud gård, var det våronndag i går, og da ble hester tatt i bruk til pløying og slodding.

  • Av Sølvi Tønder Øyum

Elevene ved vg1 naturbruk og vg2 heste- og hovslagerfag hadde i går våronndag på Buskerud gård. 

Elevene ble delt inn i tre grupper med seks-sju elever på hver gruppe, og gjennom dagen var de innom ulike arbeidsoppgaver. En gruppe jobbet med hestene og hadde god gammeldags pløying og slodding med hest. Her fikk vi besøk av Jens Peder Nilsen, som hadde med fire av sine rutinerte fjordhester og Odd Arne Solli som hadde med sine to nordlandshester. Her fikk alle en kyndig veiledning i hvordan en pløyer og slodder med hest, slik de gjorde i gamle dager. Elevene fikk prøve å håndtere plogen/slodden og styre hestene. 

De to andre gruppene jobbet med slodding og harving med traktor. 

I strålende solskinn ble det grillmat til lunsj.


Publisert 28. april 2015, oppdatert 28. april 2015.