Toppidrett hest

Du kan utøve toppidrett med hest på Buskerud vgs.

Elever som velger Vg1 Naturbruk, eller Vg2 Hest og Hovslager, kan velge fordypningsfag Toppidrett hest.

 Fordypningsfag toppidrett hest tilbys på følgende programområde:

  • VG1 Naturbruk med fordypning Toppidrett Hest
  • VG2 Hest og hovslager med fordypning Toppidrett Hest

Treningsfasiliteter:
Ridehus 26x67m Martin Collins underlag, skrittemaskin, utebane 32x62 grus. 

Skolen har internat med voksentilsyn og eget rom, fire måltider per dag, lysløype og styrkerom

Økonomi:
Stipend vil dekke nesten alle utgifter til skole og internatløsning.

Stalleie er 4800 kroner per måned og inkluderer alle måltider + ut- og innslipp i ukedager.

Treningstilbud på skolen:

  • Faget er 5 timer per uke fordelt på 2 timer basistrening for elevene og 3 timer, fordelt på to økter, instruksjon med hest.
  • Det forutsettes at eleven har egen, egnet hest.
  • Premisser for opptak til toppidrett er at eleven er en aktiv idrettsutøver som konkurrerer jevnlig. Alternativt kan elever tas opp hvis de er dyktige i idretten og har ambisjoner om å konkurrere og utvikle seg sportslig.
  • For å avklare om elever er kvalifisert til faget kan det avholdes opptaksprøve/samtale, for å kartlegge motivasjon og ambisjoner.

Innsøkning:
Du søker VG1 Naturbruk eller VG2 hest- og hovslager ved Buskerud videregående skole. Kontakt deretter Renate Henriksen, for eget søknadsskjema til Toppidrett Hest.
Søknadsfrist 1. mars!

Kontaktinfo:

Rektor: Knut Erik Hovde    

Informasjonsansvarlig/stallansvarlig:
Renate Henriksen
Tlf.: 938 81 610
E-post: renate.h...@bfk.no

Opplæringsleder Naturbruk:
Ole Johny Krokmogen
Tlf.: 92018236
E-post: ole.kro...@bfk.no


Publisert 27. januar 2015, oppdatert 29. januar 2020.