Prosjekterte sagbygg

Ei uke, et tverrfaglig prosjekt, et felles mål. På byggfag var alle fag involvert da elevene skulle gi anbud på et sagbygg.

  • Av Andre J. Larsen

Elevene på bygg- og anleggsteknikk har i ei uke jobbet med et tverrfaglig prosjekt.

Mandagen i uke 13 ble alle elever invitert til anbudsrunde. Elevne fikk teknisk informasjon av byggherren Bjørn Erik Buøen, avdelingsleder på byggfag, samt et kort foredrag fra teknisk etat i Modum kommune. De informerte elevene om gangen i en byggesøknad. Elevene etablerte så seks bedrifter og fikk hvert sitt arbeidsted.

 

Prosjektuka byggfag uke 13 2015 befaring

Bakgrunn for prosjektet

I 2014 kjøpte skolen ei sag som gjør det mulig å skjære materialer. Saga trenger plass, og materialer som en skjærer til med en slik sag, må lagres tørt og luftig. Frem til nå har saga stått på låven. Det har vært snakk om å bygge dette sagbygget, og da lærerne fant på at de skulle få til et tverfaglig prosjekt, var det naturlig å prosjektere et sagbygg. Dette ble både nært og realistisk for elevene. Målet videre er at vg2-elever på byggteknikk skal være med på sette opp sagbygget.

saga

Fellesfagene med i prosjektet

I prosjektet har elevene jobbet med fellesfagene samfunnsfag, engelsk, norsk, naturfag, kroppsøving og matematikk, i tillegg til programfagene. Dette for å synligjøre verdien av disse fagene i arbeidslivet. Noe elevene i ettertid ble mer bevisste på.

Prosjektuka byggfag uke 13 2015 papirer

Gjennomføring

Elevene brukte uka til å gi et anbud. de måte lage en byggetegning, en modell, samt redegjøre for valg de hadde tatt i henhold til HMS. Det var også et krav at de måtte legge frem utregningen for anbudet. De måtte også kunne gi et kort sammendrag på engelsk. 

Prosjektuka byggfag uke 13 2015 presentasjon

Avslutningen

Etter at gruppene hadde presentert sine anbud, hadde faglærerne et kort møte før alle ble samlet i murerverkstedet for offentliggjøring av anbudsvinner. Før vinneren ble kåret, fikk alle grupper en tilbakemelding på jobben de hadde gjort. 

Prosjektuka byggfag uke 13 2015 vinnerne

Dette bildet er av vinnergruppa.

Noen komentarer fra lærere og elever:

Lærere:

  • Jeg trodde ikke at det skulle gå så bra. Født pessimist. Men resultatet imponerte meg. Og prosessen /gjennomføringa var også flott.
  • Jeg tenker at det ble en positiv opplevelse for de fleste (noen var en del borte og da er det vanskelig)
  • Bra med blandet gruppe fra alle tre klasser. At vi lærere var positive og stod sammen. Det var en realistisk oppgave, og det var viktig.
  • Det var bra.

Elever:

  • Det var en flott uke der vi fikk litt ansvar selv, og vi jobbet selvstendig, og det liker jeg.
  • Det var lærerikt og artig 
  • Jeg lærte mye under denne uka, bl.a. det med byggesøknad og hvor mye papirarbeid det egentlig er. I tillegg lærte vi en del om det med materialpriser og hvor lang tid det tar å utføre det forskjellige arbeidet. Så jeg synes dette prosjektet var veldig relevant med tanke på det man kan møte i virkeligheten. 

Publisert 28. april 2015, oppdatert 28. april 2015.