Ønsker dere samtale med lærere?

Elevene har fått et skriv med hjem der foresatte og elever får tilbud om konferanse med faglærer og/eller kontaktlærer.

  • Av Ingvild Stegane Strandbråten

Skolen tilbyr foresatte og elever konferanse med faglærer og/eller kontaktlærer i uke 10 og 11 mellom klokka 08.00 og 17.00 på hverdager. Konferansen har en varighet på 20 minutter per fag.

Her kan du finne en oversikt over ansatte, og du kan sende e-post direkte til læreren du ønsker å avtale konferanse med. På grunn av feil i systemet, er det noen lærere som ikke finnes i denne lista. Det beklager vi. Du kan da sende en e-post til ro...@bfk.no.

Konferanse med lærer


Publisert 19. februar 2015, oppdatert 6. april 2015.