Når det usannsynlige skjer

En tidlig morgen sto sikkerhetspolitikk og internasjonal alliansebygging på agendaen for noen av elevene våre. Folk og Forsvar gjestet oss.

  • Av Heidi Hübner

Lars Andreas Rognan fra Folk og Forsvar holdt et informativ og engasjerende foredrag om hvorfor potensielle farer oppstår i vår globaliserte verden og hvordan vi som samfunn forebygger og håndterer kriser. Aristoteles sitt sitat «Det er sannsynlig at noe usannsynlig vil skje» ble igjen aktualisert.

- Vær kritisk til media

- Media har stor makt og mye innflytelse – både som kilde til informasjon og som samfunnets vaktbikkje, sier Rognan.

Samtidig oppfordrer han oss til å være kritiske og forsiktige. Cyberkriminalitet er en ny form for kriminalitet som rammer stadig flere uskyldig mennesker, så hvordan beskytte seg mot denne trusselen?

- Vi må være kritiske til det vi ser og hører, sier Rognan.

Media som formidler av sannheten er en annen utfordring. Bildene i nyhetsbildet viser ikke alltid den hele og fulle sannheten. Det er ikke bare bloggere som manipulerer virkeligheten. Rognan legger fram flere eksempler på at myndigheter og seriøse medieaktører klipper og redigerer når de presenterer nyhetssaker.

Rognan forteller også om bekymringen for at sosiale medier i økende grad blir et talerør for ekstremistgrupper som ønsker å få fram sin virkelighet. En helt annen side av saken, er de «svarte hullene», land og områder der myndighetene stenger tilgangen til fri presse og Internett. 

- Når vi ser på verdenskartet i dag, ser vi stadig flere «svarte hull». Hva med disse landene? spør Rognan retorisk.

Engasjerende rollespill

Avslutningsvis fikk elevene i 1STA, 2ELA og 2KJA prøve seg som politikere i et rollespill om fred og konflikt i en fiktiv verden med mange likhetstrekk med den virkelige verden. I spillet måtte elevene ta stilling til de andre statenes utspill og handlinger, i tillegg til uforutsette hendelser og kriser, hentet fra den virkelige verden. Elevene fikk selv erfare at det er sannsynlig at noe usannsynlig vil kunne skje. 


Publisert 3. februar 2015, oppdatert 6. april 2015.