Lærte mureteknikker i Tyskland

Vg2 byggteknikk dro til Gifhorn i Tyskland for å se hvordan tyskerne murer. Elevene kom hjem med masse lærdom.

  • Av Nils-Anders Tangen

Rosthaug videregående skole har samarbeid med en tysk skole i Gifhorn (BBS2)

Alle vg2-elevene ved byggteknikk på Rosthaug var i uke 11 og 12 i Gifhorn som hospitanter. Her lærte de om murerteknikker som blir mye brukt i Tyskland.

Tysk lærer

Murerfaget inngår i lærerplanen for vg2 byggteknikk. Dette gjør at elevene har stort faglig utbytte av samarbeidet. Under oppholdet jobbet elevene sammen med en tysk lærer.

Gjensyn neste vår

Våren 2016 kommer elever fra den tyske skolen som hospitanter til oss. De skal da lære om lavenergihus og våre byggteknikker i Norge.


Publisert 26. mars 2015, oppdatert 6. april 2015.