Lagde musikkhylle

Alternativ opplæring fikk en utfordring fra kroppsøvingslærerne. De trengte en hylle til å sette PC og høyttalerne i når elevene skal bevege seg til musikk.

Kroppsøvingslærerne lurte på om AO kunne lage ei hylle til dem. To av elevene på AO tok oppdraget. De fikk en skisse, satte i gang med å designe hylla, og gikk i gang på sløyden.

Først var det å finne materialer. Det var naturlig å velge hobbyplater. Disse ble skåret til etter nøyaktige mål. Elevene fikk erfare hvor mye det har å si at sirkelsagbladet er i tipp-topp stand; det var stor forskjell på et skarpt og et sløvt blad! Så gikk elevene i gang med å sette sammen platene. De valgte å bruke 8 mm tykke tapper. De målte opp, borra, limte og skrudde sammen hylla. Handtak fant de på et utrangert skap på vei til Enger fyllplass. Disse ble skrudd på, og de viste seg å passe utmerket. På enden av hylla laga de en innretning til å kveile opp ledningen. Guttene måtte så skaffe skjøteledning med 3 meters ledning. Denne ble så limt på hylla. Til det brukte de to-komponent lim. De blanda like deler lim og herder, og fikserte stikkontakten på riktig plass.

Så var det litt finpuss, før hylla kunne overrekkes en fornøyd kroppsøvingslærer Aina. Samme dag ble musikkanlegget og hylla prøvekjørt: AO-gjengen tok oppvarminga til full musikk!

AO laget musikkhylle til kroppsøvingstimene.

Mats kunne overrekke det ferdige produktet til en fornøyd gymlærer Aina.

AO laget musikkhylle til kroppsøvingstimene.

Ole Aleksander og Mats har fått prøvd ulike teknikker og utstyr når de har jobba med sløydprosjektet sitt.

AO laget musikkhylle til kroppsøvingstimene.

Slik kan en spesialdesigna hylle se ut.


Publisert 24. mars 2015, oppdatert 6. april 2015.